Obama richt pijlen op luchtvaart

Nieuws

Obama richt pijlen op luchtvaart

Obama richt pijlen op luchtvaart
Obama richt pijlen op luchtvaart

IPS

11 juni 2015

De Amerikaanse overheid oordeelt dat de uitstoot van de luchtvaartsector de volksgezondheid in gevaar brengt en kondigt nieuwe regels aan. Het kan wel nog enkele jaren duren voor die richtlijnen van kracht worden.

NASA (cc)

NASA (cc 0)

De uitstoot van vliegtuigen vormt een bedreiging voor de menselijke gezondheid omdat de uitgestoten gassen bijdragen aan de ontregeling van het klimaat, stelt het Amerikaanse milieuagentschap EPA in een nota die gisteren (woensdag) werd gepubliceerd. Het agentschap is nu verplicht om uitstootnormen uit te werken voor het vliegverkeer.

‘Het is een belangrijke stap dat de regering-Obama vaststelt dat CO2-vervuiling door vliegtuigen hetzelfde gevaar vormt als de uitstoot van andere bronnen’, zegt de milieuorganisatie Sierra Club in een eerste reactie. ‘Deze vaststelling effent het pad voor nieuwe richtlijnen die zullen resulteren in efficiëntere vliegtuigen die minder vervuilen en de maatschappijen en reizigers geld uitsparen.’

Instrument

Obama gebruikt de macht van het agentschap als hefboom om uitstoot- reducties af te dwingen.

Het is niet toevallig dat Barack Obama de sector aanpakt via het EPA. Het Amerikaanse milieuagentschap is het sleutelinstrument van de president in de strijd tegen de klimaatverandering. Omdat de Republikeinse meerderheid in het Congres elke nieuwe klimaatwet onmogelijk maakt, gebruikt Obama de macht van het agentschap als hefboom om uitstootreducties af te dwingen.

Zo werd de uitstoot van personenverkeer eerder ook al bestempeld als “vervuiling” die de volksgezondheid schaadt. Het agentschap kan vervolgens op basis van de bestaande Clean Air Act maatregelen opleggen die de uitstoot verminderen. Volgende week worden op dezelfde manier richtlijnen verwacht voor vrachtwagens, en in augustus zouden de richtlijnen voor energiecentrales gepubliceerd moeten worden.

Internationaal akkoord

Het EPA zal de richtlijnen voor de luchtvaart naar eigen zeggen afstemmen op de internationale onderhandelingen rond de uitstoot, die binnen de Internationale Luchtvaartorganisatie ICAO gevoerd worden. Een internationaal akkoord zou immers een veel grotere impact hebben dan enkel Amerikaanse regels.

Critici vrezen echter dat die onderhandelingen erg zwakke richtlijnen zullen opleveren. ‘De uitstoot van vliegtuigen schiet de hoogte in, maar het EPA blijft haar verantwoordelijkheid ontlopen om deze klimaatbedreiging aan te pakken’, zegt Vera Pardee van het Center for Biological Diversity. ‘De hete aardappel doorschuiven naar een internationale organisatie die zo goed als geleid wordt door de luchtvaartindustrie zal onze planeet niet beschermen tegen die snel groeiende emissies.’