Obama vergeet wapenstroom naar Mexico

Nieuws

Obama vergeet wapenstroom naar Mexico

Obama vergeet wapenstroom naar Mexico
Obama vergeet wapenstroom naar Mexico

Carey L. Biron

17 januari 2013

De Amerikaanse president Barack Obama heeft de strengste wapenwetten in decennia voorgesteld, maar miste de kans om ook de stroom van wapens naar Mexico te stoppen, zeggen mensenrechtenorganisaties.

Gisteren (woensdag) ondertekende Obama een twintigtal besluiten om het wapengeweld in het land tegen te gaan. Er komt onder meer strengere controle op de achtergrond van personen die wapens kopen en diepgaander onderzoek naar wapens die gebruikt worden bij geweld. Ook worden er maatregelen genomen om scholen te beschermen.

Mexico

Veel progressieve Amerikanen juichen de stappen toe, maar er is ook kritiek omdat er geen enkel initiatief voorgesteld wordt om de enorme stroom van wapens richting Mexico te temperen.

Het Second Amendment, dat wapenbezit als grondrecht beschrijft, “is nooit ontworpen om buitenlandse criminele groeperingen te bewapenen”, zei de Mexicaanse ambassadeur Eduardo Medina Mora vorige week nog. Hij noemde de evaluatie van de wapenwetgeving toen nog een unieke kans om daar iets aan te doen.

In de voorbije zes jaar zijn naar schatting zestigduizend Mexicanen gedood door wapens. Uit cijfers van de Amerikaanse overheid blijkt dat, van alle wapens die vorig jaar in Mexico in beslag zijn genomen, rond de 70 procent afkomstig was uit de VS.

Buitenlands beleid

“Ik vind het bijzonder bemoedigend dat het Witte Huis in actie komt en eindelijk iets doet aan het wapenprobleem”, zegt Joy Olson van de mensenrechtengroepering Washington Office on Latin America (WOLA). “Maar wat betreft Mexico heeft president Obama niet de stappen gezet die mogelijk waren om de wapenstroom te stoppen.”

Maandag nog diende WOLA een petitie met 55.000 handtekeningen in bij het Witte Huis. Daarin vroeg de organisatie om iets te doen aan de wapenstroom richting Mexico. “Het negeren van het Mexicaanse probleem is voor een deel het gevolg van de scheiding tussen binnen- en buitenlands beleid”, zegt Olson. “Het wapenprobleem wordt gezien als een binnenlands thema, en de toespraak van Obama is daar een afspiegeling van. Maar de VS moeten beseffen dat dit beleid ook voor andere landen enorme implicaties heeft.”