Obama zet volop in op windenergie op zee

De Amerikaanse regering heeft nieuwe plannen uit de doeken gedaan voor de ontplooiing van windmolenparken op zee. Voor de hele Amerikaanse kust moeten windmolens komen, goed voor 86 gigawatt of stroom voor 23 miljoen gezinnen.

  • Global Marine Photos (CC BY-ND 2.0) In Europa zijn windmolens op zee een vertrouwd gezicht, maar in de VS was er tot vorig jaar geen enkel windmolenpark op zee te vinden. Global Marine Photos (CC BY-ND 2.0)

In Europa zijn windmolens op zee een vertrouwd gezicht, maar in de VS was er tot vorig jaar geen enkel windmolenpark op zee te vinden. Daar moet met de National Offshore Wind Strategy verandering in brengen. Een eerste, bescheiden windmolenpark voor de kust van Rhode Island moet begin november stroom gaan leveren.

Het ambitieuze plan is een samenwerking van de ministeries van Energie en Binnenlandse zaken, en kadert in het omvangrijke Climate Action Plan van het Witte Huis om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Potentieel

Het plan ziet windenergie op zee als een enorme, onaangeboorde bron van klimaatneutrale elektriciteit, die op termijn het potentieel heeft om tweemaal zoveel elektriciteit te produceren als tweemaal het het totale huidige stroomverbruik in de VS.

‘Windenergie op zee kan belangrijke ecologische en economische voordelen voor de VS bieden’

De regering-Obama ziet de mogelijkheid om op termijn windmolenparken te bouwen voor grote delen van de Oost- en Westkust, de kustlijn van Hawaï en de Grote Meren. Tegen 2050 kunnen die parken een gezamenlijke capaciteit halen van 86 gigawatt, de uitstoot van de VS met 1,8 procent verminderen, 160.000 banen creëren en 23 miljoen gezinnen van stroom voorzien.

‘Windenergie op zee kan belangrijke ecologische en economische voordelen voor de VS bieden’, stelt het plan. ‘Het is een onbeperkte, CO2-arme en binnenlandse vorm van energie, die zich dicht bij grote steden bevindt waardoor geen lange hoogspanningslijnen of grootschalige projecten gebouwd hoeven te worden op plaatsen waar land duur is. En als ze eenmaal gebouwd zijn, produceren de parken energie tegen een lage prijs die vastligt op lange termijn, waardoor de elektriciteitsprijs kan dalen, de energiezekerheid verbetert en een buffer wordt gecreëerd tegen de volatiele prijzen van fossiele brandstoffen.’

Waaier van ingrepen

Om de projecten te ondersteunen en te faciliteren, voorziet het plan in een waaier aan ingrepen. Zo zullen er meer data verzameld worden over het weer en de bodemcondities om de beste locaties te vinden. Er komt ook geld voor onderzoek naar de ontwikkeling van turbines, naast duidelijke richtlijnen voor projectontwikkelaars en een betere samenwerking tussen overheidsdiensten.

De industrie juicht het plan toe. ‘Aan de National Offshore Wind Strategy is vijf jaar gewerkt’, zegt Nancy Sopko van de American Wind Energy Association (AWEA). ‘Dit bouwt verder op het momentum van het eerste Amerikaanse windmolenpark op zee. De VS is op weg naar een betere energietoekomst, ten voordele van de bevolking die schonere lucht krijgt en van de Amerikaanse productiesector die kan helpen bij de bouw en onderhoud van deze windmolenparken. We kijken ernaar uit met beide ministeries samen te werken om de kostprijs van windenergie op zee zo snel mogelijk te doen dalen.’

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3205   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift