Ocean Sampling Day wordt grootste zee-onderzoek ooit

Op Ocean Sampling Day slaan mensen van over de hele wereld de handen in elkaar om de geheimen van de zee te ontrafelen. Ook de Simon Stevin, het onderzoeksschip van het Vlaams Instituut voor de Zee, neemt deel aan de metingen op 21 juni.

Ocean Sampling Day (OSD) is een initiatief van een breder Europese project, Micro-B3, dat tot doel heeft het genetisch materiaal van de microben in de oceaan te onderzoeken. De universiteit van Bremen coördineert daarvoor het onderzoek van meer dan dertig instellingen op het vlak van onder meer bio-informatica, computerwetenschappen, biologie, ecologie, oceanografie, en biotechnologie.

Dankzij nieuwe technieken kunnen wetenschappers vandaag immers niet alleen het menselijk dna doorgronden, ze zijn ook in staat om op een semi-geautomatiseerde wijze het onzichtbare microbiële leven van de wereldzeeën te analyseren op basis van het in zeewater aanwezige dna.

De oceaan krioelt van dergelijke micro-organismen, maar de kennis ervan is nog erg beperkt en fragmentarisch.Toch waren het miljarden jaren geleden deze minuscule wezentjes die onze planeet leefbaar maakten voor hogere levensvormen waaronder de mens. Ze zijn ook essentieel voor de gezondheid van het ecosysteem en dus voor onze overleving. Tot slot denken wetenschappers aan nieuwe toepassingen zoals geneesmiddelen op basis van het onderzoek.

Burgers

De inzet van burgers bij op de Ocean Sampling Day is cruciaal om wereldwijd waterstalen te verzamelen. Tezelfdertijd wordt de bevolking zo actief betrokken bij wetenschappelijk onderzoek.

De waterstalen gaan voor verdere verwerking van het microbieel dna naar het Max Planck Instituut in het Duitse Bremen. De back-up van elk staal zal worden gearchiveerd bij het Smithsonian Institute in de VS voor mogelijke latere bijkomende analyse.

Ik ben proMO*

Nu je hier toch bent

Om de journalistiek van MO* toekomst te geven, is de steun van elke lezer meer dan ooit nodig. Vind je dat in deze tijden van populisme en nepnieuws een medium als MO* absoluut nodig is om de waarheid boven te spitten? Word proMO*.

Wil je bijdragen tot de mondiale (onderzoeks)journalistiek in het Nederlandstalig taalgebied? Dat kan, als proMO*.

Wil je er mee voor zorgen dat de journalistiek van MO* mogelijk blijft en, ondanks de besparingspolitiek, verder uitgebouwd wordt? Dat doe je, als proMO*.

Je bent proMO* voor € 4/maand of € 50/jaar.

Word proMO* of Doe een gift