Olie- en gasbronnen in Noordzee lekken continu methaan

Methaanlekkage bij boorgaten is een van de belangrijkste oorzaken van de uitstoot van dit schadelijke broeikasgas in de Noordzee. Dat stellen Duitse onderzoekers. Zowel actieve bronnen als olie- en gasbronnen die niet meer in gebruik zijn, lekken continu kleine hoeveelheden methaan.

ROV KIEL6000, Geomar

 

Wetenschappers van het Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel (Geomar) en de Universiteit van Bazel stellen dat dit misschien een groter probleem is dan tot nu toe werd aangenomen. ‘Dit soort lekkage wordt genegeerd door zowel de oliebedrijven als regelgevende instanties, in tegenstelling tot uitstoot via beschadigde bronnen. Die wordt meestal snel herkend en gerepareerd.’

Een voorbeeld van uitstoot door schade is het ongeluk met het boorplatform Deepwater Horizon in de Golf van Mexico in 2001.

Microben

De onderzoekers vonden tijdens expedities op de Noordzee methaanlekkages bij verlaten bronnen. Het gas was afkomstig uit gasbellen die zich ongeveer 1000 meter onder de zeebodem bevonden. Bij het boren naar gas of olie op grotere diepte werden deze bellen doorboord. ‘Normaal gesproken vormen deze gasbellen geen risico voor de booroperatie zelf. Maar kennelijk verstoren ze het sediment rondom de bron, waardoor het gas kan ontsnappen naar het zeeoppervlak’, zegt Matthias Haeckel van Geomar.

Uit seismische data blijkt dat bij ongeveer een derde van de bronnen in de Noordzee methaanbellen zijn beschadigd die mogelijk methaan lekken. ‘Aangezien er meer dan 11.000 bronnen geboord zijn in de Noordzee, betekent dat dat er mogelijk een aanzienlijke hoeveelheid methaan ontsnapt’, zegt Lisa Vielstädte, hoofdauteur van de studie.

De onderzoekers schatten dat het om 3.000 tot 17.000 ton methaan per jaar gaat. In de oceaan wordt het methaan meestal afgebroken door microben, wat tot plaatselijke verzuring van het zeewater leidt. In de Noordzee is de helft van de bronnen op plaatsen geboord waar het water zo ondiep is dat het methaan uit de zeebodem de atmosfeer kan bereiken.

De studie werd gisteren (maandag) gepubliceerd in Environmental Science & Technology.

Ik ben proMO*

Nu je hier toch bent

Om de journalistiek van MO* toekomst te geven, is de steun van elke lezer meer dan ooit nodig. Vind je dat in deze tijden van populisme en nepnieuws een medium als MO* absoluut nodig is om de waarheid boven te spitten? Word proMO*.

Wil je bijdragen tot de mondiale (onderzoeks)journalistiek in het Nederlandstalig taalgebied? Dat kan, als proMO*.

Wil je er mee voor zorgen dat de journalistiek van MO* mogelijk blijft en, ondanks de besparingspolitiek, verder uitgebouwd wordt? Dat doe je, als proMO*.

Je bent proMO* voor € 4/maand of € 50/jaar.

Word proMO* of Doe een gift