Oliewinning mag in belangrijkste drasland van Guatemala

Nieuws

Oliewinning mag in belangrijkste drasland van Guatemala

Danilo Valladares

22 november 2010

De Guatemalteekse regering wil een Brits-Frans bedrijf nog vijftien jaar langer olie laten winnen in de het nationaal park Laguna del Tigre, een van de belangrijkste draslanden van Centraal-Amerika. Milieuactivisten, academici en zelfs staatsinstellingen hebben vragen bij die plannen.

De 338.000 hectare van het nationaal park Laguna del Tigre, een van de grootste kernen van het Maya-biosfeerreservaat, herbergt tal van diersoorten, zoals de geelvleugelara (Ara macao), de jaguar (Panthera onca) en de bultkrokodil (Crocodylus moreletii), en ook archeologische sites, zoals El Perú en El Tesoro. Door zijn uitgestrektheid en natuurlijke rijkdom staat het park op de lijst van de draslanden van internationaal belang die werd opgesteld in het kader van de Ramsar-conventie.

Toch verlengde de regering van de sociaaldemocraat Álvaro Colom de exploitatievergunning voor oliewinning in het olieveld Xan in het park Laguna del Tigre. De exploitatie gebeurt door het Brits-Franse Perenco Guatemala Limited. De vorige vergunning was op 12 augustus afgelopen, de nieuwe loopt tot augustus 2025.

Xan leverde vorig jaar 4,5 miljoen vaten ruwe olie op, meer dan 90 procent van de totale Guatemalteekse olieproductie. De Xan-olie bracht de staat in 2009 66 miljoen dollar op.

Duitsland

De Duitse overheid had Guatemala financiële compensatie beloofd als het afzag van oliewinning in beschermde gebieden.

De verlenging had ook niet de steun van de ministers van Milieu, Binnenlandse Zaken en Cultuur. Zij vonden dat het nieuwe contract schadelijk was voor de belangen van het land.

Er zijn nu nog diverse juridische pogingen bezig om de verlenging ongedaan te maken, zegt jurist Rafael Maldonado, van de milieuorganisatie Centro de Acción Legal, Ambiental y Social. De belangrijkste is een klacht tegen de Guatemalteekse staat omdat de beslissing zou ingaan tegen het vrijhandelsakkoord tussen de VS, Centraal-Amerika en de Dominicaanse Republiek.

De nieuwe vergunning is in strijd met de wetten op beschermde gebieden, brandstoffen en de bescherming van de Mayabiosfeer. Volgens Maldonado is er voldoende wettelijke grond om de verlenging ongrondwettelijk te verklaren. “We hebben vijf acties die we kunnen ondernemen om de exploitatie tegen te houden.”

Verworpen

Het Grondwettelijk Hof heeft al klachten verworpen die waren ingediend door de staatuniversiteit San Carlos, oppositieparlementslid Aníbal García, het Centro de Acción Legal, Ambiental y Social en de Nationale Raad voor Beschermde Gebieden (Conap), een overheidsinstelling.

Volgens Rodolfo Rorhmoser van de Conap overtreedt de vergunning niet alleen nationale wetten maar ook internationale verdragen, zoals de Ramsar-conventie en het vrijhandelsverdrag met de VS. “Guatemala zou wel eens verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor schade als gevolg van het niet beschermen van zijn natuurgebieden.”

Miriam Monterroso van milieuorganisatie Asociación de Rescate y Conservación de Vida Silvestre zegt dat het Grondwettelijk Hof klachten verwerpt “met frivole argumenten in plaats van de zaak ten gronde te bestuderen en de bedreiging van het natuurpark te kennen.”