Ondergrondse parkeergarages zijn onvermoede bron van warmte

Nieuws

Met behulp van aardwarmte en warmtepompen kan die warmte benut worden

Ondergrondse parkeergarages zijn onvermoede bron van warmte

Ondergrondse parkeergarages zijn onvermoede bron van warmte
Ondergrondse parkeergarages zijn onvermoede bron van warmte

IPS

18 november 2023

De auto’s in ondergrondse parkeergarages genereren zo veel warmte dat ook het grondwater rond die garages opwarmt. Dat biedt potentieel om huizen in de buurt te verwarmen, stelt onderzoek in Duitse, Zwitserse en Oostenrijkse steden.

Aditya Rathod / Unsplash

De onderzoekers maten de temperatuur in meer dan dertig ondergrondse parkeergarages in verschillende steden in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Daaruit blijkt dat de garages het grondwater het hele jaar door opwarmen.

Aditya Rathod / Unsplash

Alleen al in Berlijn zouden ondergrondse parkeergarages genoeg energie leveren aan het grondwater om 14.660 gezinnen van warmte te voorzien, stellen de onderzoekers in het tijdschrift Science of The Total Environment. Met behulp van aardwarmte en warmtepompen kan die warmte uit de bodem worden gehaald en benut.

Warmte van automotoren

Het team mat de temperatuur in meer dan dertig ondergrondse parkeergarages in verschillende steden in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Daaruit blijkt dat de garages het grondwater het hele jaar door opwarmen. Het aantal auto’s in de garage en de nabijheid van het grondwater spelen een belangrijke rol.

‘Openbare ondergrondse parkeergarages verwarmen het grondwater meer dan private garages, omdat ze vaak dieper zijn en de auto’s er doorgaans korter parkeren’, zegt Maximilian Noethen, geowetenschapper aan de Martin Luther University Halle-Wittenberg.

Warmtepompen

Volgens het team kunnen geothermische energie en warmtepompen helpen die overtollige warmte te benutten. ‘Dat zou ook als voordeel hebben dat er energie uit het grondwater wordt gehaald en dat het daardoor afkoelt’, zegt Noethen.

De grondwatertemperatuur stijgt al tientallen jaren als gevolg van de opwarming van de aarde. In steden wordt dat nog verergerd door dichte bebouwing, verharding en gebrek aan planten en bomen. Omdat de organismen in het grondwater zijn aangepast aan constante temperaturen, kan ook de soortensamenstelling veranderen, en dat kan de kwaliteit van het grondwater aantasten.

Berlijn

Het team berekende het potentieel voor 5.040 ondergrondse parkeergarages in Berlijn. Omdat die zich vaak in de centrale wijken van de Duitse hoofdstad bevinden, in of nabij het grondwater, wordt daar bijzonder veel warmte aan het grondwater afgegeven: jaarlijks zo’n 0,65 petajoule. Daarmee zouden theoretisch zo’n 14.660 huizen van warmte kunnen worden voorzien.

‘Natuurlijk is warmte uit grondwater alleen niet voldoende om in de verwarmingsbehoeften van een stad als Berlijn of een land als Duitsland te voorzien. De temperatuur van het ondiepe grondwater is niet hoog genoeg om zonder warmtepomp warmte te leveren’, zegt professor Geowetenschappen Peter Bayer. ‘Maar we weten uit eerdere onderzoeken wel dat het potentieel voor geothermie veel verder gaat, en dat het in belangrijke mate kan bijdragen aan duurzame warmte.’