Onderhandelingen in volle gang

Nieuws

Onderhandelingen in volle gang

‘Dank aan alle partijen die de voorbije achtenveertig uur hun diplomatie bovengehaald hebben en zich uitermate ingespannen hebben om de onderhandelingen terug op gang te brengen.’ Zo klonk het uit de mond van de vertegenwoordigster van de Kleine Eilandstaten.

De partijen zijn dus in volle overleg en dat wordt algemeen geïnterpreteerd als goed nieuws. Het is wel duidelijk dat Kopenhagen geen juridisch bindend akkoord zal opleveren, maar wel een politiek akkoord dat later verder afgewerkt wordt. President Sarkozy deed in zijn toespraak een concreet voorstel: vrijdagavond een politiek akkoord, en over zes maanden een juridisch afgelijnd akkoord.

Clinton

Ook de speech van VS-minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton wees op een echt engagement.`Wij zijn naar hier gekomen met een uitgebreide delegatie en willen ons zetten achter een omvattend en operationeel akkoord.` Clinton noemde daarbij de cijfers voor de VS: 17 procent reductie tegen 2020, in vergelijking met 2005, 30 procent tegen 2025, 45 procent tegen 2030 en meer dan 80 procent tegen 2050. Op het vlak van financiering stelde Clinton dat de VS hun bijdragen willen leveren aan de 10 miljard dollar die voor 2012 is gevraagd en aan de 100 miljard jaarlijks tegen 2020.’
De eerste minister van Tuvalu noemde dit ‘een wortel die ons wordt voorgehouden om ons te verleiden’. Te weinig en te laat. Hij stelde dan weer dat hij geen akkoord zou tekenen dat gaat voor een inperking van de emissies met 2°C gaat, “want dat is zelfmoord voor ons.” Wij vragen een reductie die de opwarming controleert op 1,5°C.

“Ten aanzien van dit probleem, kunnen we niet langer denken in termen van “wij” en “zij”. We moeten samen de rivier overzwemmen.” (Hillary Clinton)

EU onder druk

De EU staat momenteel onder grote druk om de 20 procent reductie van emissies tegen 2020, zoals afgesproken, op te trekken tot 30 procent. De EU heeft altijd gesteld dat ze dat wil “als andere grote economieën vergelijkbare inspanningen doen.” De woordvoerder van het EU-parlement stelde daarstraks op de persconferentie: ‘Sarkozy, Merkel, Zapatero en andere Europese leiders zullen vannacht moeten uitmaken of die “vergelijkbare inspanningen” op de tafel liggen.’
Als de EU haar cijfer optrekt, is dit tegelijk een belangrijk signaal aan de Afrikaanse landen, en aan de groeilanden. Die laatste zijn bereid om inspanningen te doen, maar vinden dat de industrielanden te weinig doen.
Kopenhagen gaat een nacht in van intense en beslissende onderhandelingen. In het centrum van de stad heeft een groep, aangespoord door Vasten voor Klimaatgerechtigheid, een wake gehouden. Omdat politiek en financiën alleen niet volstaan om het probleem op te lossen, is er de afgelopen weken een wereldwijde beweging op gang gekomen van mensen die vasten voor een sterk klimaatakkoord.   www.climatejusticefast.com