Ondervoeding kinderen kost wereldeconomie miljarden

Nieuws

Ondervoeding kinderen kost wereldeconomie miljarden

Ondervoeding kinderen kost wereldeconomie miljarden
Ondervoeding kinderen kost wereldeconomie miljarden

Jim Lobe

30 mei 2013

Ondervoeding bij baby's leidt niet alleen tot ernstige gezondheidsproblemen, het kost de wereldeconomie ook jaarlijks miljarden euro's omdat de kinderen minder goed vaardigheden aanleren als rekenen en lezen.

De organisatie Save the Children (STC) baseert zich voor een nieuw rapport op een langetermijnstudie in vier landen. Daaruit blijkt dat chronisch ondervoede kinderen – bijna een op vier kinderen die vandaag geboren wordt – aanzienlijk minder goed kunnen lezen, schrijven of rekenen.

Die handicap leidt samen met andere cognitieve problemen tot een vermindering van hun inkomsten als volwassene met een vijfde, en zo tot een verminderde economische groei in de landen waar ze leven.

Duizend dagen

“Ondervoeding in de eerste levensjaren leidt tot ongeletterdheid in ontwikkelingslanden en vormt een belangrijke hindernis in de strijd tegen kindersterfte”, zegt Carolyn Miles, voorzitter van STC. “Betere voeding in de cruciale eerste duizend dagen – van de start van de zwangerschap tot de tweede verjaardag van het kind – kan de kansen van het kind om te leren en een inkomen te verwerven enorm stimuleren. Wereldleiders moeten concrete acties ondernemen om de ondervoeding in die eerste dagen terug te dringen en te investeren in de toekomst van kinderen.”

Volgens de VN is bijna de helft van alle kinderen in Azië onder de vijf jaar en 39 procent van de kinderen in Afrika ten zuiden van de Sahara te klein voor hun leeftijd, door ondervoeding. India alleen al telt 60 miljoen van dergelijke kinderen, Nigeria 11 miljoen.

Millenniumdoelstellingen

Het probleem dreigt volgens het rapport ook de grote vooruitgang teniet te doen die bereikt is in het terugdringen van de kindersterfte en het basisonderwijs. Tussen 1990 en 2011 daalde het aantal kinderen dat sterft voor het vijfde levensjaar van 12 tot 6,9 miljoen. Het aantal kinderen dat basisonderwijs geniet, steeg met meer dan 40 miljoen in dezelfde periode.

Voor de studie van STC werden twintig jaar lang drieduizend kinderen gevolgd in Ethiopië, India, Peru en Vietnam. De kinderen die in hun eerste duizend dagen ondervoed waren, scoorden 7 procent lager op rekentests en 19 procent lager op een leestest. Ze hadden ook minder vertrouwen in hun kansen om hun situatie te verbeteren.

Het rapport, Food for Thought: Tackling Child Malnutrition to Unlock Potential and Boost Prosperity, schat de globale impact van ondervoeding op 125 miljard dollar per jaar tegen 2030. Het roept de leiders op de G8-top in Noord-Ierland volgende week op om het probleem aan te pakken.