Onderwijs kan kinderarbeid uitroeien

Nieuws

Onderwijs kan kinderarbeid uitroeien

Hanne Claessens

12 juni 2008

165 miljoen kinderen tussen vijf en veertien jaar verrichten kinderarbeid. Aangezien kinderarbeid een belangrijke barrière vormt voor onderwijskansen, staat de Werelddag tegen Kinderarbeid dit jaar in het teken van onderwijs.

Onderwijs vormt volgens de Internationale Arbeidsorganisatie het ideale wapen om kinderarbeid te bestrijden. 
De link tussen kinderarbeid, onderwijs en armoede ligt voor de hand. Arme gezinnen kunnen zich vaak geen inschrijvingsgeld of andere schoolkosten veroorloven en zijn afhankelijk van wat hun werkende kroost in het laatje brengt. Scholen waar armen terecht kunnen, zijn bovendien vaak slecht uitgerust.

Recht op onderwijs essentieel

Het recht op onderwijs is nochtans essentieel voor het uitoefenen van andere mensenrechten, meent de IAO. Door onderwijs kunnen kinderen uit achtergestelde milieus de armoedespiraal doorbreken. Eliminatie van kinderarbeid en de verspreiding van onderwijs hebben bovendien een positieve impact op de nationale economie. Kinderarbeid is immers niet alleen nadelig voor de kinderen zelf, zegt Unicef, maar belemmert ook de ontwikkeling van een land.
De huidige voedselcrisis en de cycloon Nargis in Birma maken kinderarbeid weer brandend actueel. ‘Arme families zijn kwetsbaar voor economische shocks. De gobale voedselcrisis zorgt voor extra druk, waardoor meer kinderen van school gehaald worden en uit werken worden gestuurd. Ook HIV/AIDS en natuurrampen eisen hun tol,’ zegt Juan Somavia, directeur-generaal van de IAO in een brief naar aanleiding van de Werelddag tegen Kinderarbeid.

In actie

Eén van de Millenniumdoelstellingen die de Verenigde Naties vooropstelt, is het verzorgen van basisonderwijs voor alle kinderen tegen 2015. Ook gendergelijkheid in onderwijs is een belangrijk streefdoel. Gratis onderwijs en schoolplicht kunnen hierop een antwoord bieden. De toegang tot scholen verbeteren, het tekort aan leerkrachten wegwerken en de armoede bestrijden staan op de agenda. Ook waardig werk voor volwassenen vormt een aandachtspunt.
Ter gelegenheid van de Werelddag tegen Kinderarbeid worden over de hele wereld activiteiten georganiseerd. In Genève gaf de IAO de officiële aftrap in een plenaire zitting van de Internationale Arbeidsconferentie. Dinsdag lanceerde de Europese Commisie een project om basisonderwijs te voorzien in elf landen in Afrika, de Caraïben en de Pacifische regio. De Internationale Vakbondsconfederatie gaf een ‘Mini Actiegids’ uit om vakbondsorganisaties bij te staan in hun strijd tegen kinderarbeid.