Onderwijs voor inheemsen blijft ondermaats

Nieuws

Onderwijs voor inheemsen blijft ondermaats

Diego Cevallos

13 november 2002

De Mexicaanse regering heeft toegegeven dat er
nog veel schort aan het onderwijs voor de inheemse bevolking. Ongeveer
driekwart van de 10 miljoen indianen in Mexico hebben de lagere school
nooit afgemaakt, en 44,7 procent van de inheemsen kan niet lezen of
schrijven. Daarmee ligt het aandeel van de analfabeten onder indianen vier
keer hoger dan onder de hele Mexicaanse bevolking. De maatregelen om de
onderwijsachterstand van de oorspronkelijke bewoners weg te werken,
schieten hopeloos tekort.

Veel Mexicaanse indianen leven in dunbevolkte en afgelegen gebieden. Om op
dergelijke plaatsen meer kinderen de kans te bieden school te lopen, heeft
de Mexicaanse overheid de albergue-escuela uitgevonden, openbare
kostscholen waar tweetalig onderwijs wordt aangeboden. Zowat 60.000
indianenkinderen kunnen terecht in 1.079 internaten van dat type. Maar
Xóchil Gálvez, het hoofd van de Presidentiële Dienst voor de Ontwikkeling
van de Inheemse Volken, geeft toe dat de meeste van die instellingen
bouwvallig en ronduit ongezond zijn.

Andere inheemse kinderen wonen dicht genoeg in de buurt van normale
scholen, maar ook hun kansen om het ver te schoppen zijn beperkt. Indiaanse
kinderen worden gediscrimineerd op school, veel leerkrachten hebben weinig
aandacht voor culturele verschillen die het studeren soms bemoeilijken en
vaak hebben ook de ouders er geen begrip voor dat hun kinderen met de neus
in boeken zitten in plaats van te helpen op het veld. Slechts acht procent
van de indiaanse kinderen in de vierde graad kan behoorlijk lezen en
schrijven in de rest van het land bedraagt dat aandeel 25 procent. Vooral
meisjes vallen uit de boot van de volwassen indiaanse vrouwen kan 87
procent niet lezen of schrijven.

De Mexicaanse regering heeft dit jaar 48 miljoen dollar uitgetrokken om de
albergues-escuelas te verbeteren. Maar de overheid geeft toe dat er meer
dan 270 miljoen dollar nodig is om alle herstellingswerkzaamheden uit te
voeren en voor een goede schooluitrusting te zorgen.