Onderzoek geeft algen als biobrandstof opnieuw boost

Nieuws

Onderzoek geeft algen als biobrandstof opnieuw boost

Onderzoek geeft algen als biobrandstof opnieuw boost
Onderzoek geeft algen als biobrandstof opnieuw boost

IPS

28 mei 2014

Amerikaanse onderzoekers tonen aan dat micro-algen toch een sleutel in handen hebben om het wereldwijde energievraagstuk op te lossen.

Micro-algen kunnen niet alleen tegemoet komen aan de wereldwijde toenemende vraag naar energie, ze zijn ook een potentiële game-changer, beweren de onderzoekers van de Universiteit van Utah.

“Dat is omdat de opbrengsten veel hoger liggen dan andere grondstoffen, en algen niet in competitie gaan met voedselbronnen “, zegt onderzoeksmedewerker Jeff Moody.

Volgens de studie levert 4000 vierkante meter algen 9300 liter biobrandstof op per jaar tegenover 180 liter voor soja en 70 liter voor maïs.

“Bovendien heeft de soja- en maïsteelt nood aan bebouwbare grond, die dan niet meer gebruikt kan worden voor de voedselproductie”, zegt onderzoeker Jason Quinn. “Micro-algen kunnen gekweekt worden op land dat niet geschikt is voor de landbouw.”

Openluchtmodel

Onderzoek naar algen voor biobrandstof als alternatief voor fossiele brandstoffen, is al een tijdlang in volle ontwikkeling. Tot nu toe baseerde de literatuur zich op onderzoeksresultaten over levenscyclus, economische haalbaarheid en groeipotentieel van biobrandstof van algen, door gebruik te maken van extrapolaties van laboratoriummodellen.

Dit had tot gevolg dat er nog steeds grote onzekerheden heersten over de productiviteit, onder meer omdat zaken zoals geografische locatie, biologische neveneffecten of oogsttechnieken niet mee werden gemeten.

Het nieuwe onderzoek maakte echter gebruik van groeimodellen in de open lucht waarbij het effect van omgevingsinvloeden zoals bijvoorbeeld schommelende temperaturen, wel mee in kaart werden gebracht.

Meer dan 4000 locaties

De onderzoekers bestudeerden aan de hand van historische meteorologische gegevens van 4388 locaties wereldwijd, wat de groeipotentie van micro-algen kan zijn.

De onderzoekers schatten dat onbruikbare gronden in onder meer Brazilië, China en de VS toch nuttig kunnen zijn om er micro-algen voor biobrandstof te verbouwen. Meer nog kan de algenteelt hier de vraag naar energie met meer dan dertig procent aanvullen.

“Dat is een indrukwekkend percentage aan hernieuwbare energie”, zegt Moody. “Onze bevindingen kunnen de technologische investeringen rechtvaardigen die nodig zijn om van biobrandstof op basis van algen, een levensvatbare energiebron te maken.”

De onderzoeksresultaten werden gepubliceerd in Proceedings of the National Academy of Sciences.