Onderzoek naar seksueel geweld in asielcentra

Nieuws

Onderzoek naar seksueel geweld in asielcentra

03 maart 2008

Minister van Pensioenen en Maatschappelijke integratie, Christian Dupont (PS), start een onderzoek naar gewelddaden en aanrandingen in Belgische asielcentra. Asielzoekers zullen in hun eigen taal hun relaas kunnen weergeven.

Indien overheidsambtenaren zouden betrokken zijn bij de misbruiken, dan moeten die er onmiddellijk uit, antwoordde minister Dupont op een vraag van Margriet Hermans in de plenaire vergadering van de Senaat.
Uit onderzoek naar seksueel en gendergerelateerd geweld bij Europese vluchtelingen werden 250 interviews afgenomen met vluchtelingen, asielzoekers en ongedocumenteerde migranten in België en Nederland. De resultaten werden half februari bekendgemaakt.
Een overweldigende meerderheid van de geïnterviewden was heel erg vertrouwd met verschillende types van gendergerelateerd geweld. In 56,6 procent van de 332 opgetekende gewelddaden, ging het over seksueel geweld. In 26,2 procent van de gevallen werd het geweld gepleegd door mensen in verantwoordelijke posities.

Zware fout

En dat laatste kan volgens minister Dupont niet: ‘De dader is niet op zijn plaats in een opvangstructuur en het gaat om een zware fout die een onmiddellijk ontslag vereist. Er moet ook onmiddellijk klacht worden ingediend door de organiserende instantie van de opvangstructuur: Fedasil, Rode Kruis of OCMW.’