Onomkeerbare klimaatverandering vraagt om nieuw pragmatisme

Nieuws

Onomkeerbare klimaatverandering vraagt om nieuw pragmatisme

Marcela Valente

19 maart 2004

De opwarming van de aarde is onomkeerbaar, zelfs als de CO 2-uitstoot drastisch vermindert. Tijdens de volgende Klimaattop, eind dit jaar in Buenos Aires, is de belangrijkste kwestie dan ook niet meer om Rusland en de Verenigde Staten over te halen het Kyoto Protocol te ratificeren. Op de agenda moet de vraag staan welke maatregelen ontwikkelingslanden moeten nemen om de schade zoveel mogelijk te beperken vindt gastland Argentinië.

Argentinië bereidt geen top voor waar opnieuw gesproken wordt over het toepassen van het Kyoto Protocol, dat de industrielanden verplicht om hun CO 2-uitstoot te reduceren. Argentinië wil liever praten over het creëren van fondsen waarmee ontwikkelingslanden irrigatiesystemen en kanalen kunnen aanleggen om de onvermijdelijke temperatuursstijging het hoofd te bieden.

De Tiende VN-Conferentie van de Partijen van het Kaderverdrag inzake Klimaatverandering (COP-10) heeft tussen 6 en 17 december plaats in Buenos Aires.
In juni zal Argentinië het agendavoorstel deponeren bij het secretariaat van de Conferentie. De agenda zou wat Argentinië betreft vier punten moeten bevatten: aanpassing, energie- en klimaatverandering, landgebruik en het onderhandelingsproces zelf. De gebruikelijke reeks speeches van milieuministers zou vervangen moeten worden door vier panels van zes ministers, die discussiëren over de vier beleidsterreinen. Op die manier kan de conferentie, die de afgelopen paar jaar weinig uitstraling had, nieuw leven worden ingeblazen.

Zowel Moskou als Washington tonen weinig animo om hun steentje bij te dragen aan Kyoto. Voordat het Protocol uitgevoerd kan worden, moet het geratificeerd zijn door landen die samen verantwoordelijk zijn voor 55 procent van de wereldwijde uitstoot. Voorlopig zijn de deelnemende landen samen nog maar goed voor 44,3 procent van de totale uitstoot. Als Rusland ratificeert, stijgt dat percentage naar 61 procent. Wanneer ook Amerika (verantwoordelijk voor 24 procent van de wereldwijde broeikasgassen) het verdrag tekent en ratificeert, klimt het percentage naar 80 procent.

De vorige klimaatconferentie (COP-6), die eind 2000 werd gehouden in Den Haag, werd eerder afgebroken in afwachting van de resultaten van de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. De vorige Amerikaans president, Bill Clinton (1993-2001), ondertekende het Protocol, maar zijn opvolger, George W. Bush draaide dat terug. Daarna richtten alle ogen zich op Rusland. Even leek het er op dat Moskou zou ratificeren, maar tijdens de COP-8 in New Delhi (2002) en COP-9 in Milan (2003) bleef dit uit. Op de laatste twee conferenties nam Rusland geen duidelijk standpunt in.

Sinds de eerste Klimaattop is de uitstoot van broeikasgassen blijven toenemen. Volgens het Global Research Institute (GRI) is de uitstoot van koolstofdioxide de afgelopen tien jaar met 11 procent toegenomen. Het instituut verwacht dat tegen 2020 een toename tot 50 procent.

Rusland of de Verenigde Staten overhalen het Protocol te ratificeren, hoeft wat Argentinië betreft in december dan ook niet hoog op de agenda te staan. Als Rusland het Protocol ratificeert voordat de COP-10 begint, dan kunnen we de plannen wijzigen. Maar het is verstandig om ons op het ergste voorbereiden, zei Raúl Estrada Oyuela, toponderhandelaar die ook aanwezig was bij de onderhandelingen in 1994, deze week tijdens een bijeenkomst met afgevaardigden van ngo’s. Een route die door de aanwezigen werd verwelkomd als ‘realistisch’ en pragmatisch.

Juan Carlos Villalonga van Greenpeace Argentinië ziet het nut van ie aanpak wel in. Het Kyoto Protocol een dode letter geworden. Dan is het beter je tijd niet te verspillen aan wachten op de reductie van CO 2-uitstoot, maar je te oriënteren op de maatregelen die nodig zijn om de negatieve effecten van de klimaatverandering te bestrijden. Als concreet voorbeeld noemde Villlalonga de pampas in centraal Argentinië, waar de neerslag als gevolg van de temperatuursstijging de afgelopen 30 jaar toenam met bijna 40 procent. Aanleg van nieuwe kanalen, dijken, wegen en bruggen is daar dringend noodzakelijk, aldus Villalonga. Hij waarschuwde echter dat het bestrijden van de gevolgen niet moet worden gezien als de werkelijke oplossing voor het probleem.