Ontbossing in Amazonewoud neemt sterk af

Nieuws

Ontbossing in Amazonewoud neemt sterk af

Mario Osava

13 november 2009

De ontbossing in het Braziliaanse Amazonewoud is sterker gedaald dan verwacht. Van augustus 2008 tot juli dit jaar verdween 7000 vierkante kilometer bos, dat is bijna de helft minder dan in de twaalf maanden voordien.

Het is voor het eerst dat het Amazonewoud zo weinig bomen verliest sinds de metingen begonnen in 1988. De Braziliaanse overheid houdt de ontbossing in de gaten via satellietbeelden.
Volgens de regering zit het land op schema in zijn strijd tegen de ontbossing. Sinds 2004 gaat de houtkap in het Amazonewoud steeds sneller achteruit. Als het land dit tempo aanhoudt, dan is de ontbossing tegen 2020 verwaarloosbaar klein, zegt onderzoeker Adalberto Veríssimo van het Instituut voor Mens en Milieu in het Amazonewoud.
De daling heeft deels met de wereldwijde economische crisis te maken, geeft hij toe. Landbouwbedrijven kapten minder bomen om bijvoorbeeld runderen en soja te kweken omdat de vraag naar rundvlees en soja daalde.
Maar nog belangrijker zijn de “harde maatregelen” van voormalig milieuminister Marina Silva (2003-2008) en haar opvolger Carlos Minc, aldus Veríssimo. Zo wordt de controle toegespitst op de 43 gemeentes waar de ontbossing het snelst ging en kwam er een embargo op producten van landbouwbedrijven die de milieuwetten overtreden.
Op de internationale markt raken leveranciers die ontbossen hun waar ook steeds moeilijker kwijt. En door de klimaatwijziging besteedt ook de pers steeds meer aandacht aan de ontbossing, zegt Veríssimo.
Brazilië gaat het resultaat uitspelen op de belangrijke VN-Klimaattop volgende maand in Kopenhagen, zegt Dilma Rousseff, kabinetschef van president Lula da Silva. Brazilië is een van de grootste CO2-uitstoters ter wereld.