Ontbossing in Azië en Pacific hindert armoedebestrijding

In veel Aziatische landen is de ontbossing nog steeds niet gestopt, en dat brengt de realisatie van Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) zoals armoedebestrijding in gevaar. Dat zegt de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO).

Dikshajhingan (CC BY-SA 4.0)

 

‘Bossen zijn essentieel om de SDG’s te halen, maar er verdwijnt nog steeds 3,3 miljoen hectare per jaar in deze regio’, zegt Patrick Durst van het regionale FAO-bureau in Azië en de Pacific.

Bossen bedekken een derde van het landoppervlak en vertegenwoordigen een onschatbare sociale, economische en ecologische waarde. Ze beschermen het leven op de planeet op allerlei manieren. Bomen zorgen voor schone lucht om te ademen en schoon water om te drinken. Bossen tellen meer dan 80 procent van de landdieren en -planten, beschermen de biodiversiteit en werken als een natuurlijke verdediging tegen klimaatverandering.

‘In deze regio worden nog steeds bossen gekapt om plaats te maken voor landbouw, voor infrastructuur, huizenbouw, mijnbouw en ander landgebruik’, zegt Durst. Bosbranden blijven volgens hem ook een risico voor de regio.

Armoedebestrijding

Toen in 2015 door 193 landen overeenstemming werd bereikt over de SDG’s, werden bossen expliciet genoemd. Ze zouden beschermd en hersteld moeten worden, en duurzaam gebruik zou bevorderd moeten worden.

Volgens de FAO is een derde van de grote steden in de wereld, waaronder Mumbai, Bogotá en New York, deels afhankelijk van drinkwater uit bosgebieden.

‘Wereldwijd zijn 1,3 miljard mensen, voornamelijk in ontwikkelingslanden, voor hun levensonderhoud afhankelijk van bossen’, zegt Nina Brandstrup, FAO-vertegenwoordiger in Sri Lanka. ‘Om een einde te maken aan armoede, zoals SDG1 wil, moeten we ook rekening houden met de gezondheid van bossen en deze mensen daarbij betrekken.’

Hoewel de meeste landen in Azië en de Pacific kampen met verlies van bos, zijn er ook landen die positieve actie ondernemen. Door herbebossingsprogramma’s neem in Vietnam en China de hoeveelheid bos juist toe. De regering van Sri Lanka heeft plannen aangekondigd om het bosoppervlak uit te breiden.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift