In 2020 verloor Brazilië 112 voetbalvelden natuur per uur

Ontbossing in Brazilië bereikt nieuw hoogtepunt

Filipe Frazao / Wikimedia (CC BY-SA 3.0)

De Pantanal, de regio die de grootste verzameling aan waterplanten ter wereld huist, laat de sterkste mate van ontbossing zien, met een stijging van 43 procent tegenover 2019.

De ontbossing in Brazilië is in 2020 met 14 procent toegenomen. Europese regeringen moeten dringend helpen het tij te keren, zegt het Wereldnatuurfonds (WWF).

Het WWF spreekt van ‘verbijsterende’ cijfers in het jaarrapport van MapBiomas, een initiatief van het Braziliaanse klimaatobservatorium. In 2020 verloor Brazilië 112 voetbalvelden natuur per uur. Er ging 13.853 km² bos verloren, een stijging van 14 procent ten opzichte van 2019.

Elke dag van het jaar werden incidenten gemeld. De dag met het grootste verlies was 31 juli: op die dag ging een geschatte 4968 hectare natuur verloren en werden meer dan 2 miljoen bomen gekapt.

Als de ontbossing niet gestopt wordt, dreigt het Amazonewoud te veranderen van opslagvat naar uitstoter van broeikasgassen.

WWF noemt het vooral onrustwekkend dat 12,4 procent van de totale ontbossing plaatsvond in beschermde gebieden. In dergelijke gebieden groeide de ontbossing met 31 procent in vergelijking met 2019. De Pantanal, de regio die de grootste verzameling aan waterplanten ter wereld huist, laat de sterkste stijging zien, met 43 procent tegenover 2019.

De Braziliaanse federale overheid laat het grotendeels begaan en zowel controles op als repercussies voor illegale ontbossing staan op een laag pitje, stelt het WWF.

Rol van Europa

Het Wereldnatuurfonds wijst erop dat de Europese consumptie van producten zoals rundvlees, soja (voor veevoer), hout uit plantages en maïs een belangrijke rol speelt bij ontbossing in Brazilië. Daarom moeten de Belgische regering en parlementsleden ijveren voor een Europese wet tegen geïmporteerde ontbossing en de omzetting van natuurgebied, zegt de organisatie.

De consument kan een rol spelen door minder dierlijke producten te eten. Het is immers vooral de sojateelt die ontbossing aandrijft in Brazilië, en die soja wordt voornamelijk gebruikt voor diervoeder.

Als de ontbossing niet gestopt wordt, dreigt het Amazonewoud te veranderen van opslagvat naar uitstoter van broeikasgassen. In dat geval dreigt de klimaatverandering dramatisch te versnellen. Bovendien kan het verlies van biodiversiteit leiden tot een instorting van de ecosystemen, met als gevolg nog meer droogte, bosbranden, mislukte oogsten en mogelijk hongersnood voor wie rechtstreeks afhankelijk is van de natuur.

 

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3248   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift