Ontbossing brengt productie stuwdammen in gevaar

Nieuws

Ontbossing brengt productie stuwdammen in gevaar

17 mei 2013

Ontbossing leidt op korte termijn tot meer water in rivieren, maar op langere termijn vermindert de neerslag en kan de stroomproductie van stuwdammen in gevaar komen, waarschuwen onderzoekers.

Tot nog toe werd aangenomen dat ontbossing net tot een hogere stroomproductie van stuwdammen leidt. De bomen houden het water niet meer vast, waardoor het sneller in de rivier terechtkomt en zo meer waterkracht genereert. Maar dat systeem werkt enkel op korte termijn, blijkt uit nieuw onderzoek in Brazilië.

Het team van wetenschappers combineerde expertise in hydrologie, ecologie, economie en klimaatwetenschap om een model uit te tekenen dat de gevolgen van ontbossing berekent voor stuwdammen op langere termijn. Daaruit bleek dat meer bosoppervlak op termijn het beste is voor de waterkrachtproductie, omdat de bossen ook neerslag stimuleren.

Minder stroom

De huidige ontbossing leidt nu al tot een vermindering van de neerslag met 6 tot 7 procent, besluiten ze. Als de ontbossing verder gaat zoals voorspeld, dan zal 40 procent van het woudoppervlak verdwenen zijn tegen 2050. De neerslag zal dalen met 11 tot 15 procent, en de impact op de stuwdammen is groot: ze zullen dan 35 tot 40 procent minder stroom kunnen produceren.

De wetenschappers voeren aan dat het bladerdek van tropische wouden ook een belangrijke bron is van neerslag. Als de ontbossing blijft oprukken in het Amazonegebied, dan kan dat ernstige gevolgen hebben voor megaprojecten zoals de Belo Monte-dam in Brazilië, waarschuwen ze.

De Belo Monte-dam moet de derde grootste stuwdam ter wereld worden. Maar als de ontbossing verder gaat, kan de capaciteit aan waterkracht met bijna een derde verminderen, berekenden de wetenschappers.

“De resultaten van deze studie zijn extreem belangrijk voor langetermijnplanning”, zegt klimatoloog Marcos Costa van de Federale Universiteit in Viçosa. “Overal ter wereld worden dollars geïnvesteerd in waterkrachtcentrales. Hoe meer regenwoud er blijft staan, hoe meer water we in de rivieren krijgen en hoe meer elektriciteit we uit die dammen zullen kunnen halen.”