"Ontmanteling Andesgemeenschap dupeert werknemers"

Nieuws

"Ontmanteling Andesgemeenschap dupeert werknemers"

Humberto Márquez

05 mei 2006

De vakbonden in Latijns-Amerika zijn niet opgezet met het dreigende vertrek van Venezuela uit de Andesgemeenschap. Maar ze zijn nog minder te spreken over de oorzaak van de impulsieve beslissing van de Venezolaanse president Hugo Chávez: de vrijhandelsakkoorden die Colombia en Peru met de Verenigde Staten hebben ondertekend.

“De vrijhandelsakkoorden zijn gebaseerd op economische en politieke beslissingen van de transnationale ondernemingen die de wereld domineren, en wij dragen de gevolgen”, verzucht Enrique García Moure, secretaris-generaal van de Latijns-Amerikaanse Arbeidersfederatie (CLAT). Hij heeft het in de eerste plaats over de arbeiders in exportbedrijven. Het gaat om 100.000 Venezolanen en 360.000 arbeiders uit Peru, Colombia, Ecuador en Bolivia, de overige landen van de Andesgemeenschap.

“Een verslapping van de Andesgemeenschap zal de strijd voor goede banen, jobzekerheid en het recht op een gegarandeerd pensioen aantasten zegt Jaime Solares, de secretaris van de Boliviaanse vakbondskoepel Central Obrera Boliviana. “Dat zijn juist de strijdpunten van de Arbeidsraad van de Andes.” In de Arbeidsraad van de Andes werken 16 grote vakbonden uit de vijf lidstaten van de Andesgemeenschap samen.

De Boliviaanse president president Evo Morales sluit zich aan bij de kritiek van zijn Venezolaanse ambtsgenoot Chávez op de vrijhandelsakkoorden die Peru en Colombia met de VS hebben ondertekend. Die brengen onder meer de Boliviaanse export van soja naar Colombia in gevaar. Maar als de Andesgemeenschap uiteenvalt, is Bolivia helemaal de pineut. Het land voert voor 400 miljoen euro sojabonen en andere producten uit naar de vier overige lidstaten. Daarom stelt ook de belofte van Chávez om alle Boliviaanse sojabonen op te kopen, niet echt gerust.

Morales heeft Chávez dan ook gevraagd zijn beslissing om de Andesgemeenschap te verlaten, op te schorten tot de vijf presidenten de zaak kunnen bespreken. De Arbeidsraad van de Andes steunt dat verzoek, in de hoop dat de scherven nog kunnen worden gelijmd. De koepel verwacht van de regeringen van de lidstaten een “engagement om de integratie van de Andesgemeenschap zo snel mogelijk weer op de rails te zetten.”

“Venezuela kan zijn belangen beter in dan buiten de Andesgemeenschap verdedigen”, maakt CLAT-baas García Moure zich sterk. De vijf landen van het handelsblok tellen samen 125 miljoen inwoners en een gezamenlijk bruto binnenlands product van 224 miljard euro. Ze hebben een 60-tal verdragen die hun onderlinge handelsbetrekkingen regelen.

Veel vakbonden in de vijf lidstaten breken opeens een lans voor het integratieproces in de Andesgemeenschap, hoe onvolkomen dat ook is. “Door de integratie zijn we vooruitgang beginnen boeken op sociaal vlak”, zegt Carlos Ortiz, een vertegenwoordiger van de Peruaanse vakbondskoepel Confederación General de Trabajadores. “De gemeenschap is het eens geworden over onderwerpen als veiligheid en gezondheid op de werkplek, arbeidsmigratie en sociale zekerheid.” Dat zijn wel de enige sociale onderwerpen waarover de vijf landen samen afspraken hebben gemaakt.

“De aftakeling van de Andesgemeeschap zet bestaande banen op de helling maar ook mogelijkheden om nieuwe banen te scheppen”, analyseert Julio César Bazán, secretaris-generaal van de Peruaanse vakbondscentrale Central Única de Trabajadores.

Bazán neemt nast Venezuela ook Colombia en Peru op de korrel, en Ecuador, dat ook met de VS onderhandelt over een vrijhandelsakkoord. “Geen van de vier landen heeft iets ondernomen om de regionale integratie te versterken.”

Maar de standpunten van de Arbeidsraad en van vakbonden in het algemeen hebben traditioneel weinig invloed op het beslissingsproces in de Andesgemeenschap. De crisis blijft duren, ondanks onze steun voor het standpunt van Morales”, klaagt de Peruaanse vakbondsman Carlos Ortiz.

Volgens García Moure moeten de “progressieve regeringen in de regio meer ruimte bieden aan de arbeidersbeweging”. De globalisering heeft de vakbonden en sociale bewegingen in het defensief gedrongen. Dat leidt tot economieën die bloeien op een sociaal slachtveld. De gemiddelde werkloosheid in de vijf Andeslanden bedraagt 24 procent. Van de jongeren tussen 18 en 24 zit in sommige streken tot 70 procent zonder werk. (PD/ADR)