Ontwikkeling en mensenrechten: één front?

Nieuws

Ontwikkeling en mensenrechten: één front?

19 oktober 2007

Er zijn meer inspanningen nodig om ontwikkelingsorganisaties en mensenrechtenactivisten samen te brengen. Dat bleek deze week op een congres in Brussel.

Het lijkt logisch dat ontwikkeling en mensenrechten hand in hand gaan, maar de samenwerking tussen gouvernementele en niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties en ‘al de groepen en organen uit de samenleving die de fundamentele vrijheden en de universele rechten van de mens verdedigen en promoten’, blijkt niet zo vlot te verlopen. Daarom organiseerde de Internationale Organisatie voor de bescherming van mensenrechtenactivisten Front Line deze week een conferentie.

EU-richtlijnen

In juni 2004 heeft de Europese Unie een reeks richtlijnen met betrekking tot het beschermen van mensenrechtenactivisten onderschreven. Deze richtlijnen moeten onder andere diplomatieke vertegenwoordigers en beleidsmakers op de hoogte brengen van hoe ze kunnen bijdragen tot de bescherming van mensenrechtenactivisten en daarnaast onderstrepen ze het belang van ontwikkelingsorganisaties in diezelfde kwesties.

Gebrek aan communicatie

Ondanks de richtlijnen blijken beide partijen vaak niet op de hoogte te zijn van mekaars verwezenlijkingen en interesses.
Zowel NGO’s als gouvernementele organisaties zijn weinig bekend met de definitie, de verklaring en de richtlijnen van de EU wat betreft mensenrechtenactivisten. ‘Het beleid van de EU is te ondoorzichtig’, zeggen ze, ‘en bovendien is er vooral interesse en geld voor het implementeren van regels met betrekking tot handel, economie en andere commerciële belangen en veel minder voor mensenrechten en ontwikkeling.’
Beleidsmakers en EU-afgevaardigden klagen op hun beurt over de povere verslaggeving van sommige NGO’s tegenover de EU en over het niet behoedzaam en consequent toepassen, implementeren en navolgen van de mensenrechtenrichtlijnen.
Toch klonk er ook een gezamenlijke stem: ‘We hebben nood aan een langetermijnstrategie die mensenrechtenactivisten ten volle integreert in het globale ontwikkelingsproces. Ook een coherent, consistent en geïntegreerd beleid van de EU ten aanzien van de implementatie van ontwikkeling en mensenrechten is noodzakelijk. Als we blijven steken in aanbevelingen. Actie is broodnodig.’

Belangenvermenging

Veel ontwikkelingsorganisaties zijn nog steeds bang voor de vermenging van sociale, economische en culturele belangen met individuele mensenrechten, die ze onlosmakelijk verbinden met politiek en die de werking van hun organisatie in de weg kan staan.