Bank wil economische groei met een lage uitstoot stimuleren

Ontwikkelingsbank van Latijns-Amerika trekt 25 miljard dollar uit voor groene financiering

IMF Photo/Raphael Alves (CC BY-NC-ND 2.0)

CAF, de ontwikkelingsbank van Latijns-Amerika, zal de komende vijf jaar 25 miljard dollar uittrekken om groene projecten te financieren. Het geld moet klimaatbestendigheid, de energietransitie, behoud van ecosystemen en biodiversiteit in de regio stimuleren.

De bank kondigde de belofte al aan tijdens de klimaatconferentie in Glasgow, in het kader van een samenwerking met de Wereldbank om strategieën te bevorderen die klimaatverandering tegengaan en biodiversiteit beschermen in Latijns-Amerika. Maandag is de beslissing officieel formeel bevestigd.

De bank wijst in de nieuwe plannen 24 procent van de middelen die ze in 2020 heeft goedgekeurd toe aan groene financiering. Het voornemen is om dat in 2026 te verhogen naar 40 procent. Hiermee wil CAF haar activiteiten afstemmen op de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs.

Nieuwe investeringen

De ontwikkelingsbank wil bijdragen aan economische groei in de regio met een lage uitstoot van broeikasgassen. Ook wil de bank meer financieringsbronnen van derde partijen aanboren, zoals de uitgifte van obligaties en groen- en klimaatfondsen, en samenwerkingen versterken tussen regeringen, het maatschappelijk middenveld, internationale organisaties en de particuliere sector.

‘De planeet heeft het leiderschap van Latijns-Amerika nodig om haar eigen voortbestaan te garanderen.’

Uitvoerend directeur van CAF, de Colombiaanse Sergio Díaz-Granados, zegt dat ‘om klimaatverandering het hoofd te bieden, het essentieel is om nieuwe financiële instrumenten aan te wenden die de huidige financiering garanderen en nieuwe investeringen van de particuliere sector aantrekken.’

Díaz-Granados: ‘De planeet heeft het leiderschap van Latijns-Amerika nodig om haar eigen voortbestaan te garanderen. En de regio moet profiteren van haar positie om duurzame economische groei te realiseren die helpt om structurele problemen op het gebied van armoede, concurrentievermogen en inclusie te overbruggen.’

Een van de eerste acties binnen de nieuwe groene strategie is de bijdrage van een miljoen dollar aan een overeenkomst tussen Colombia, Costa Rica, Ecuador en Panama om de zeecorridor van de oostelijke tropische Stille Oceaan (Corredor Marino del Pacífico Este Tropical, ofwel CMAR) te beschermen. Deze zeecorridor brengt jaarlijks 3 miljard dollar op door visserij, toerisme en maritiem transport.

Strategische plannen

Daarnaast zal CAF een platform opzetten om klimaatfondsen samen te brengen waarmee in de periode 2021-2026 ten minste 1,5 miljard dollar aan financiering voor de regio kan worden gemobiliseerd om de klimaatcrisis en het verlies aan biodiversiteit het hoofd te bieden. Tegelijkertijd moet in Trinidad en Tobago een centrum gecreëerd worden dat zich specifiek zal richten op milieukwesties en preventie van natuurrampen in het Caribisch gebied.

De bank wil nauwer samenwerken met de financiële instellingen in haar aandeelhouderslanden om een portfolio van groene projecten op te stellen, zoals interventies in natuurlijke hulpbronnen en aanpassingsmaatregelen (adaptatie) voor klimaatverandering.

Ze wil ook strategische allianties aangaan met investeerders en internationale bondgenoten, zoals gespecialiseerde fondsen, banken en de private sector, om nieuwe middelen aan te trekken. En ze wil samenwerken met  universiteiten, stichtingen en ngo’s om kennis en ervaringen uit te wisselen. Tot slot wil CAF een regionaal systeem voor emissiehandel helpen opzetten.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2785   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 2785  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.