Ontwikkelingshulp aan de armste landen daalt

Uitgaven voor ontwikkelingshulp zijn in 2014 stabiel gebleven, na een record in 2013. De hulp aan de armste landen blijft echter dalen, blijkt uit nieuwe cijfers van de organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Bob Metcalf (cc0)

De officiële ontwikkelingshulp (ODA) bedroeg in totaal 135,2 miljard dollar. In 2013 was dat 135,1 miljard. De ontwikkelingshulp als percentage van het bruto nationaal product (bnp) was vorig jaar 0,29 procent, ook vergelijkbaar met 2013.

De bilaterale hulp aan de armste landen daalde met 16 procent naar 25 miljard dollar.

De bilaterale hulp – die grofweg twee derde van de totale officiële ontwikkelingshulp uitmaakt – aan de armste landen daalde echter met 16 procent naar 25 miljard dollar.

Het Development Assistance Committee (DAC) van de OESO, dat de cijfers bekend maakte, bestaat voornamelijk uit Europese landen, de Europese Unie als afzonderlijk lid, de Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Japan en Zuid-Korea.

Vijf van de 28 DAC-lidstaten – Denemarken, Luxemburg, Noorwegen, Zweden en het Verenigd Koninkrijk – gaven meer dan het VN-doel van 0,7 procent van het bnp. Dertien landen rapporteerden een stijging in ontwikkelingshulp. De grootste stijging werd geconstateerd in Finland, Duitsland, Zweden en Zwitserland.

Vijftien landen rapporteerden een lager bedrag aan ontwikkelingshulp. De grootste dalers waren Australië, Canada, Frankrijk, Japan, Polen, Portugal en Spanje.

Klimaatverandering

‘Ontwikkelingshulp blijft cruciaal voor de armste landen en we moeten de trend van dalende uitgaven voor deze landen keren’, zei voorzitter Erik Solheim van het DAC. ‘OESO-ministers hebben onlangs beloofd meer hulp te geven aan landen die het het hardst nodig hebben. Die beloften moeten ze nu waarmaken.’

Hilary Jeune, Europees beleidsadviseur van Oxfam, zegt in een reactie dat ‘het leiderschap van een handvol landen het falen van de meerderheid van de Europese regeringen maskeert.’ ‘In een tijd dat de uitdagingen voor de armsten steeds groter worden, is het opvallend dat de Europese overzeese ontwikkelingshulp stagneert. Rijke landen zoals Frankrijk en Australië, hebben zich niet aan hun beloften aan de kwetsbaarste mensen in de wereld gehouden.’

Slechts vier landen binnen de EU halen de 2015-doelstelling: Denemarken, Luxemburg, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Frankrijk heeft voor het vierde jaar op rij gesneden in het budget voor ontwikkelingshulp en de Spaanse uitgaven voor ontwikkelingshulp staan op het laagste niveau sinds 1989, zegt Oxfam. Duitsland en Finland boekten vooruitgang, maar zitten nog steeds niet op het beloofde niveau, en Nederland is onder de norm van 0,7 procent van het bnp gezakt.

België

‘Ook België blijft in 2014 ver onder de beloofde 0,7 procent, en bovendien hangen er nog meer besparingen in de lucht’

Ook België blijft in 2014 met 0.45% op precies hetzelfde niveau als in 2013, ver onder de beloofde 0,7 procent, en bovendien hangen er nog meer besparingen in de lucht, zegt 11.11.11. ‘Wereldwijd blijven we steken op 0,29%’, stelt de organisatie in een reactie. ‘Hetzelfde als “recordjaar” 2013. Dit cijfer staat niet in verhouding tot de noden. Armoede blijft een wereldwijd probleem, de ongelijkheid groeit bijna overal. 2015 wordt in die zin een belangrijk jaar. De opvolger van de millenniumdoelen staat in de stijgers, met meer uitdagingen dan vroeger. We mogen onszelf niet wijsmaken dat we die zullen realiseren met deze budgetten.’

Voor 11.11.11 staat de budgettaire stagnatie niet alleen, maar is er een wereldwijde spreidstand tussen uitdagingen, engagement en concrete invulling. ‘Ook op terreinen als klimaat, internationale fiscaliteit of handel vallen er dringend beslissingen te nemen die ontwikkelingslanden aangaan’, zegt de organisatie. ‘Helaas zien we ook daar veel te weinig initiatief. Een belangrijke volgende stap wordt de VN-top in Addis Abeba later dit jaar. Daar kan men beide zaken combineren: een nieuw engagement over de 0,7-doelstelling nemen, maar ook kijken naar andere financiële geldstromen. Ontwikkelingslanden lopen vandaag miljarden mis door belastingontduiking. Dat aanpakken is ook hen steunen.’

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift

Word proMO* of Doe een gift