Ontwikkelingshulp voor Brazilië in vraag gesteld

Nieuws

Ontwikkelingshulp voor Brazilië in vraag gesteld

Ontwikkelingshulp voor Brazilië in vraag gesteld
Ontwikkelingshulp voor Brazilië in vraag gesteld

Charley Dossche

12 april 2012

Hoewel de welvaart in groeiland Brazilië enorm is toegenomen, kan het nog steeds rekenen op ontwikkelingshulp van de OESO. Dat het bruto binnenlands product per inwoner dit jaar te hoog is om voor ontwikkelingshulp in aanmerking te komen, verandert daar niets aan.

‘Brazilië komt nog steeds in aanmerking voor ontwikkelingshulp, hoewel het bbp per inwoner ondertussen te groot is geworden’, twitterde de Zweedse professor internationale geneeskunde Hans Rosling  tijdens de nacht van woensdag op donderdag. ‘De lijst met landen die voor ontwikkelingshulp in aanmerking komen wordt pas in 2014 gewijzigd’, stond er.

In de lijst van het comité van de OESO dat instaat voor ontwikkelingsassistentie (DAC) stond Brazilië inderdaad tussen de landen met een ‘hoger gemiddeld inkomen’ die aanspraak maken op ontwikkelingshulp. Het bbp per inwoner zou in die landen tussen 3976 en 12 275 dollar liggen. In dezelfde categorie vinden we ook andere groeilanden als Turkije en Zuid-Afrika terug. Zelfs China, dat de op één na grootste economie is, mag nog steeds op hulp rekenen.

De Britse krant de Daily Mail, sprak eind vorig jaar al over een schande. ‘De regering geeft toe dat het  Verenigd Koninkrijk in tijden van crisis nog steeds financiële hulp biedt aan een land dat een grotere economie heeft’, stond er te lezen. Het moet gezegd dat de krant enkel rekening hield met het algemene bbp, dat in Brazilië inderdaad hoger ligt dan in het Verenigd Koninkrijk. Maar omdat Brazilië meer dan drie keer zoveel inwoners heeft, is het bbp per inwoner nog steeds een stuk lager dan in het Verenigd Koninkrijk.

Aanpassing lijst ontwikkelingslanden

De lijst met landen die voor ontwikkelingshulp in aanmerking komen, wordt slechts om de drie jaar aangepast. Landen zoals Brazilië, die één jaar een te grote economische activiteit hebben, verliezen dus niet meteen hun ontwikkelingshulp. Pas als een land drie jaar op rij een te groot bbp per inwoner voorlegt, verdwijnt het van de lijst. Omdat de lijst in 2011 voor het laatst werd aangepast, staat de eerstvolgende aanpassing pas in 2014 op de agenda.

Sinds halverwege de jaren negentig is Brazilië erin geslaagd om economische en financiële stabiliteit te creëren.

Een ander rapport dat de OESO in oktober 2011 heeft opgesteld, was lovend voor de grootste economie van Zuid-Amerika. ‘Sinds halverwege de jaren negentig is Brazilië erin geslaagd om economische en financiële stabiliteit te creëren. Ook de sociale vooruitgang is indrukwekkend’, staat er. Maar er is ook kritiek. ‘De belastingdruk op arbeid is te hoog en er is te weinig aandacht voor privé-investeringen’, zijn zowat de belangrijkste klachten.

Brazilië als hulpverlener

Brazilië ontvangt niet alleen ontwikkelingshulp, het land is ook van levensbelang voor andere ontwikkelingslanden. De Brazilianen stonden op de eerste rij om Haïti te helpen na de verwoestende aardbeving in 2010. Ook in Afrika steunen Braziliaanse reddingswerkers onder andere de ontwikkeling van landbouw via anti-armoedeprogramma’s. Die hulp is gebaseerd op hun eigen ervaring met programma’s als de Bolsa Familia, die ouders financiële hulp geeft als ze aan enkele voorwaarden, zoals hun kinderen onderwijs laten volgen, hebben voldaan.

Valerie Amos, secretaris humanitaire zaken van de Verenigde Naties, had het tijdens haar eerste bezoek aan het land over de belangrijke rol die Brazilië als hulpverlener kan spelen. ‘Ik wil vooral de ervaring van Brazilië op het gebied van hulpverlening bij natuurrampen en voedselveiligheid toepassen in andere landen’, klonk het. Volgens Williams Gonçalves, expert internationale betrekkingen aan de Staatsuniversiteit van Rio de Janeiro heeft Brazilië al bewezen dat ze over de nodige knowhow beschikt om hulp te kunnen bieden in extreme situaties. ‘Brazilië  zou bijvoorbeeld een ideale bemiddelaar zijn in het conflict in Syrië’, aldus  Gonçalves op de nieuwssite ibsanews.com.