Ontwikkelingslanden staan voor mobiliteitsdilemma

Nieuws

Ontwikkelingslanden staan voor mobiliteitsdilemma

Danielle Knight

17 mei 2002

Wanneer de ontwikkelingslanden geen werk maken van een kwalitatief hoogstaand en gevarieerd mobiliteitssysteem, zullen ze tegen 2010 meer broeikasgassen uitstoten dan geïndustrialiseerde landen. Een ondoordachte stijging van het aantal auto's en vrachtwagens in functie van economische ontwikkeling brengt ook heel wat kosten met zich mee, zo stelt het Pew Centre on Global Climate Change in zijn jongste rapport Transportation in Developing Countries: An Overvieuw of Greenhouse Reduction Strategies.

De uitstoot van broeikasgassen, die door wetenschappers in verband worden gebracht met de opwarming van de aarde, is in ontwikkelingslanden tussen 1980 en 1998 elk jaar met zo’n vier procent gestegen, zo meldt het rapport. In Azië bedroeg de gemiddelde toename zelfs 5,6 procent. Die stijging is hoofdzakelijk te wijten aan het toenemende aantal auto’s en vrachtwagens. Wanneer de trend zich doorzet, zal het aantal gemotoriseerde voertuigen de komende twintig of dertig jaar wereldwijd nog eens verdubbelen.

Het rapport erkent dat een meer mobiliteit een goede zaak is voor de economische ontwikkeling en de welvaart van een land. Onderwijs, gezondheidszorg en jobs worden beter toegankelijk en goederen raken gemakkelijker verdeeld. De bevoegde beleidsmakers vinden de economische en sociale aspecten prioritair en liggen niet meteen wakker van klimaatverandering.

De voordelen (van een betere mobiliteit) zijn enorm, zo waarschuwt het rapport, maar de kosten eveneens aanzienlijk. Het Pew Centre pleit er dan ook voor de kosten en baten in hun totaliteit af te wegen. Wanneer mobiliteit enkel wordt gerealiseerd door meer auto’s de weg op te sturen, zal heel wat geld in rook opgaan, verdwijnen in wegenbouw, files en luchtvervuiling.

Daarom zijn er strategieën nodig om het transportsysteem tegelijk efficiënt, voor iedereen toegankelijk en milieuvriendelijk te maken. Dat betekent voldoende aandacht voor openbaar vervoer per trein, tram of bus, carpoolen stimuleren en gebruik maken van schone motortechnologie.

De situatie in de Chinese metropool Sjanghai is een voorbeeld van een weloverwogen transportbeleid. Om het bevolkingsdruk op het stadscentrum te verlichten, zijn rond Sjanghai satellietsteden gebouwd, met een toegenomen mobiliteitsbehoefte als gevolg. De overheid heeft parallel geïnvesteerd in autowegen en spoorvervoer. Autorijden wordt daarbij fiscaal ontmoedigd, door een beperking van het aantal registraties en hoge taksen.

Toch voorziet zelfs het meest optimistische scenario in Sjanghai een verviervoudiging van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2020. In het slechtste geval voorspelt het rapport een uitstoot die zeven keer hoger ligt.