Ontwikkelingslanden willen minder geweld in tv-import

Nieuws

Ontwikkelingslanden willen minder geweld in tv-import

Mario Osava

20 april 2004

Tv-kijkertjes in de ontwikkelingslanden krijgen dag in dag uit waardeloze programma’s vol geweld voorgeschoteld – een gevolg van de dominante marktpositie van Amerikaanse en Japanse producenten. Dat is één van de omstreden stellingen waarover meer dan 2000 programmamakers, onderwijsexperts en vertegenwoordigers van tv-zenders deze week discussiëren in Rio de Janeiro.

De Wereldtop over Media voor Kinderen en Adolescenten is een internationale bijeenkomst die sinds 1995 om de drie jaar wordt georganiseerd. Nu vindt de top voor de eerste keer in een ontwikkelingsland plaats. Geweld op tv en tv-verslaving bij jongeren worden ook in de ontwikkelingslanden als grote problemen beschouwd. Volgens één van de honderden onderzoekers die deelnemen aan de conferentie, brengen de meeste Braziliaanse kinderen tussen twee en zes meer tijd door voor het tv-toestel dan met hun moeder. Sommige experts stellen dat veel ouders hun verantwoordelijk gewoon overdragen aan de media. Een reden te meer om na te gaan hoe de inhoud van TV-programma’s en videospelletjes in goede banen kan worden geleid.

Claudius Ceccon, één van de organisatoren van de conferentie en de directeur van de alternatieve productiemaatschappij CECIP, vindt dat er in de eerste plaats iets moet gebeuren aan de grote onevenwichten op de internationale tv-markt. De meeste ontwikkelingslanden zijn enkel consumenten van de discutabele kinder- en jeugdprogramma’s die Japan en de VS tegen dumpingprijzen op de internationale markt afzetten. “Wij kunnen ook programma’s maken,” stelt Ceccon, “en we moeten opkomen voor het recht van kinderen in de rijke landen om in aanraking te komen met onze culturele diversiteit.”

Niet dat alle programma’s uit pakweg Latijns-Amerika zoveel beter zijn dan het Japanse of Amerikaanse kijkvoer. De populaire kinderprogramma’s van de Braziliaanse Xuxa – een ster in heel Latijns-Amerika – zijn niet veel meer dan langgerekte reclamespots voor de Xuxa-kledinglijn en Xuxa-schoenen, geeft Ceccon toe. Beterschap kan alleen verwacht worden van producenten die gedeeltelijk weten te ontsnappen aan de commerciële druk. Zijn maatschappij heeft daarom bijvoorbeeld projecten opgezet die jongeren de kans geeft zelf video’s te maken.

Ceccon maakt zich sterk dat er formules te bedenken zijn om ervoor te zorgen dat de massamedia meer gaan bijdragen tot de ontwikkeling van kinderen in plaats van zoals nu geweld en consumptie te verheerlijken. Adviesraden waarin kijkers en burgerorganisaties vertegenwoordigd zijn, kunnen daarin een rol spelen. Jongeren en de samenleving in het algemeen moeten ook begeleid worden om een grotere kritische zin te ontwikkelen. Tegenstanders van dergelijke initiatieven stellen dat censuur en bevoogding daarbij nooit ver weg zijn. Maar in Brazilië is er alvast bij sommige politici niet veel te bespeuren van koudwatervrees. De conferentie in Rio wordt mee georganiseerd door het stadsbestuur van Rio en het Stedelijke Multimediabedrijf (MultiRio), een openbaar productiehuis. (PD)