Onzekere tijden voor windenergie in de VS

Nieuws

Onzekere tijden voor windenergie in de VS

Onzekere tijden voor windenergie in de VS
Onzekere tijden voor windenergie in de VS

Carey Biron

18 december 2013

Exploitanten van windmolens gaan in de Verenigde Staten een onzekere tijd tegemoet. Een belangrijke overheidssubsidie loopt aan het einde van de maand af en er is nog geen verlenging in zicht.

De subsidie, bekend als de Wind Production Tax Credit (PTC), werd in januari met een jaar verlengd. Daardoor zijn de gevolgen momenteel nog niet direct voelbaar en werden enkele dringende kwesties op de lange baan geschoven. Maar het gebrek aan actie in het Congres zal in het komende jaar een steeds groter probleem worden, zeggen actiegroepen, die pleiten voor stabiliteit op lange termijn.

Door de aanpassing in 2013 komen projecten die dit jaar van start zijn gegaan, nog in aanmerking voor de PTC. Bedrijven kunnen daar in 2014 aan verder bouwen, zegt Rob Gramlich, vicevoorzitter openbaar beleid bij de American Wind Energy Association (AWEA). “Intussen blijft er onzekerheid bestaan op de middellange en lange termijn. Het Congres moet zich daar volgend jaar over buigen.”

Bezuiniging

De PTC dateert uit 1992. Het Congres verlengde de subsidieregeling vaak op, of zelfs na de afloopdatum. Er zijn momenteel twee obstakels voor de gebruikelijke verlenging van de PTC. In de eerste plaats speelt het huidige bezuinigingsklimaat mee. De Amerikaanse regering moet geld dat wordt uitgegeven meestal uit andere potjes halen, met als gevolg veel tijdrovende discussie. Ten tweede zijn er plannen om het hele Amerikaanse belastingsysteem te hervormen. Voor de PTC en de Amerikaanse windenergiesector betekent dat onzekerheid.

De PTC subsidieert windenergie met 2,2 cent per kilowattuur in de eerste tien jaar van een project. Dit heeft de sector aanzienlijk versterkt. Ook ging de productieprijs ongeveer 40 procent omlaag in de afgelopen vier jaar.

De industrie haalde in 2012 records, met 25 miljard dollar aan investeringen en een nationale groei van meer dan 13.100 megawatt.

Belasting

Volgens een voorspelling van de Amerikaanse Energy Information Administration (EIA), zal de productie van windenergie in de VS toenemen tot en met 2015. De EIA verwacht voor de twee decennia daarna nauwelijks groei. Die analyse is gebaseerd op het scenario waarbij de subsidieregeling niet verlengd wordt.

Ondanks het voortdurende debat over de vraag of hernieuwbare energie gefinancierd moet worden met belastinggeld, is er nog steeds vanuit zowel Republikeinse als Democratische hoek steun voor het PTC. De Republikeinse steun heeft voor een belangrijk deel te maken met het feit dat veel staten die zeer geschikt zijn voor het genereren van windenergie, Republikeinse bolwerken zijn. Afgelopen maand stuurden Democratische en Republikeinse gouverneurs van elf staten een brief naar het Congres, waarin ze stelden dat al 5000 banen verloren zijn gegaan als gevolg van de aarzeling over verlening van de subsidieregeling.

Fossiele brandstoffen

“Het kortetermijnbeleid rond de PTC leidt tot sterke ups en downs in de industrie”, zegt Steve Clemmer, onderzoeksdirecteur bij de Union of Concerned Scientists. “Het is duidelijk dat er een langetermijnbeleid nodig is, of dat nu gaat om langdurige steun, het afbouwen daarvan of de overgang naar een heel ander energiebeleid.”

De subsidie is volgens hem in het leven geroepen om windenergie een gelijk speelveld te geven ten opzichte van de al gevestigde energietechnologieën. “Fossiele brandstoffen en kernenergie hebben over een veel langere periode, veel hogere subsidies gekregen. Dat gaat om ongeveer tien keer zo veel over een periode van vijftig jaar”, zegt Clemmer. “Het zou oneerlijk zijn om de subsidie voor windenergie te schrappen en andere sectoren ongemoeid te laten. Misschien kunnen we eenvoudig alle subsidies tegelijkertijd afbouwen.”