Ook gevangenissen in Engeland en Wales in de problemen

Nieuws

Ook gevangenissen in Engeland en Wales in de problemen

Ook gevangenissen in Engeland en Wales in de problemen
Ook gevangenissen in Engeland en Wales in de problemen

Jan-Pieter Everaerts

18 mei 2016

Gevangenisproblemen: ze zijn er niet alleen in België. Op woensdag 18 mei berichtte de BBC over de verslechterende ‘gevangenisveiligheid’ in Engeland en Wales. Een groep MP’s slaakt een alarmkreet.

De parlementsleden eisen dat er dringend iets ondernomen wordt aangezien de cijfers blijven escaleren inzake zelfverminkingen, geweld en wanorde in de gevangenissen. Het aantal zelfmoorden in de gevangenissen steeg met 26% - van 79 tot 100 - in de 12 maanden voorafgaand aan maart 2016.

Een rapport door het ‘Justice Committee’ leert dat:

  • Het aantal ernstige gewelddaden (‘Serious assaults’) steeg met 31% -  van 2.150 in 2014 tot 2.813 in 2015.

  • De algemene gewelddaden stegen met 26% van 14.069 in 2014 tot 17.705 in 2015.

  • Er waren in 2015 ook 1.935 branden in gevangenissen voor volwassenen en in instellingen voor jonge delinquenten – een stijging met 57% vergeleken met 2014.

De gevangenissen slagen er ook moeilijk in om hun personeel te behouden wat blijkt uit het feit dat ondanks de aanwerving in 2015 van 2.250 personeelsleden, er maar 440 personeelsleden bijkwamen.

In vergelijking met 2010 hebben de Britse gevangenissen nu 7.000 personeelsleden minder maar toen telde de gevangenisbevolking ook 2.500 personen minder.

In vergelijking met 2010 hebben de Britse gevangenissen nu 7.000 personeelsleden minder maar toen telde de gevangenisbevolking ook 2.500 personen minder.

Er werden de jongste jaren wel maatregelen genomen om de veiligheid in de gevangenissen te verhogen. Zo werden veiligheidsprocedures verbeterd en op het uniform gedragen camera’s ingevoerd.
Toch daalt de veiligheid in de gevangenissen sterk. Commissievoorzitter Bob Neill eist van de regering snel een nieuw actieplan om de veiligheid te verhogen voor zowel het personeel als de gevangenen.

De commissie wees ook op de dood van cipier Lorraine Barwell. Zij stierf na in juli 2015 door een gevangene tegen het hoofd geslagen te zijn. Ook moet er opgetreden worden tegen de instroom van drugs in de gevangenissen en moeten gevangenen met mentale gezondheidsproblemen beter geholpen worden. (1)

In een tweede BBC-bijdrage, van maandag 17 mei, beschreef Noel Titheradge hoe er om de 20 minuten wel ergens hulpdiensten naar de gevangenissen geroepen worden: ‘Emergency services called out to prison incidents “every 20 minutes”.’

Titheradge gaf het aantal van ‘26.600 keer - of gemiddeld om de 20 minuten – dat er incidenten plaats vinden in de gevangenissen’.

Cijfers tonen een stijging aan met 52% van het aantal oproepen naar politie, ambulances en/of brandweerdiensten, sinds 2011. Drugs blijken er vaak voor iets tussen te zitten.

Veel gevangenissen blijken overigens alleen maar goed om mensen in weg te bergen, niet om hen terug op het rechte pad van rehabilitatie en re-integratie in de samenleving te brengen.

Om aan de kritiek op het gevangeniswezen tegemoet te komen kondigde de regering via een toespraak door de Koningin, aan dat sommige gevangenisdirecties meer bevoegdheden zullen krijgen over hun eigen werkwijze en begrotingen en inzake hoe gevangenen kunnen rehabiliteren.