Ook mannen slachtoffer van seksueel geweld in Oeganda

Nieuws

Ook mannen slachtoffer van seksueel geweld in Oeganda

Joshua Kyalimpa

21 juni 2009

Seksueel geweld in oorlogssituaties treft niet alleen vrouwen. In het Grote Merengebied in Afrika krijgen ook veel mannen te maken met deze vorm van geweld, blijkt uit de documentaire ‘Gender Against Men’.

De film van het Refugee Law Project (RLP) van de Makerere Universiteit in Oeganda werd opgenomen in de Democratische Republiek Congo, Noord-Oeganda en elders in de regio. Volgens Chris Dolan van het RLP gaven drie van de tien mannelijke vluchtelingen die door de documentairemakers gevraagd werden naar hun ervaringen, aan met seksueel geweld geconfronteerd te zijn.
De meeste mannen durven niet openlijk over hun ervaringen te praten. Degenen die dat wel deden in de documentaire, wilden anoniem blijven.
“Bij seksueel geweld wordt meestal meteen gedacht aan huiselijk geweld, verkrachting en vrouwenrechten. Geweld tegen vrouwen is ook zeker een belangrijk onderdeel van het probleem. Alom wordt aangenomen dat Congo in dat opzicht een van de slechtste plaatsen voor vrouwen is om te leven”, zegt Dolan. Hij wil echter benadrukken dat het beeld incompleet is, wanneer mannen alleen als daders en vrouwen alleen als slachtoffers worden gezien.

Homoseksualiteit

In het Grote Merengebied worden mannen, net als elders in Afrika, geacht hun gezin te beschermen. De schade die bij mannen wordt aangericht als ze gedwongen worden toe te kijken terwijl hun vrouwen, kinderen of moeders worden verkracht, is volgens Dolan groot.
Het komt echter ook voor dat mannen zelf worden verkracht. Uit onderzoek in Liberia is gebleken dat 30 procent van de mannelijke strijders slachtoffer is geweest van seksueel geweld. “Wat gebeurt er met mannen als ze, na verkracht te zijn, terecht komen in vluchtelingenkampen waar ze niet meer in staat zijn om voor hun gezin te zorgen?”, vraagt Dolan.
Het RLP stuitte in Oeganda op situaties waarbij de politie niet achter de daders aanging, maar mannelijke slachtoffers van verkrachting beschuldigde van homoseksueel gedrag - wat verboden is in Oeganda.
Met de film wil het Refugee Law Project duidelijk maken dat ‘genderkwesties’ niet alleen vrouwenkwesties zijn. “Die eenzijdige benadering pakt voor iedereen nadelig uit, voor individuen, hun gezinnen en de gemeenschap. Vrouwen kunnen alleen geholpen worden als er ook aandacht is voor de mannen, benadrukt Dolan.