Ook onder Aung San Suu Kyi sterven dagelijks 150 kinderen in Myanmar

Ondanks hervormingen en verzoeningen onder de nieuwe regering van Aung San Suu Kyi, sterven elke dag in Myanmar nog tot 150 kinderen jonger dan vijf. De VN-kinderrechtenorganisatie Unicef roept de regering op om humanitaire hulp niet langer te blokkeren.

CC0 Public Domain

 

Myanmar kan internationaal op veel bijval rekenen voor de hervormingen die het land de voorbije jaren heeft doorgevoerd. Die resulteerden in november 2015 in een enorme verkiezingsoverwinning voor Aung San Suu Kyi, en daarmee kwam een einde aan decennia van militaire dictatuur.

Maar niet iedereen in het land kan op gelijke manier genieten van de hervormingen, waarschuwt Unicef. ‘De politieke, sociale en economische hervormingen die in 2010 begonnen zijn, beginnen een impact te tonen op het leven van de kinderen, die een derde van de bevolking in Myanmar uitmaken’, stelt de organisatie in een rapport. ‘De sociale hervormingen vertalen zich in cruciale investeringen in de gezondheidszorg, onderwijs en bescherming. Maar tegelijk blijven de uitdagingen enorm: elke dag sterven tot 150 kinderen voor ze hun vijfde verjaardag.’

Bijna 30 procent van de kinderen in het land lijdt aan ondervoeding en meer dan de helft van alle kinderen leeft onder de armoedegrens.

Conflicten

Met name gezinnen in conflictgebieden hebben het moeilijk: ze bereiken gezondheidscentra niet en veel pasgeboren baby’s sterven daardoor aan ziektes als longontsteking. ‘Voor naar schatting 2,2 miljoen kinderen blijft de belofte van vrede onvervuld,’ stelt het rapport. ‘Hun hoop op een betere toekomst wordt zo gehinderd door armoede, gebrek aan kansen en een voortdurende angst voor geweld.’

In het noorden, aan de grens met China, leven naar schatting 67.000 vrouwen en kinderen in zo’n 142 vluchtelingenkampen. Ze zitten gekneld in een conflict tussen het leger en verschillende etnische groepen. In het zuidoosten van het land, bij de grens met Thailand, is een wapenstilstand getekend maar blijven zo’n 2,5 miljoen mensen in sloppenwijken leven. En in de staat Rakhine zijn zo’n 120.000 mensen nog steeds op de vlucht voor het conflict tussen de etnische Rakhine en de moslimminderheid.

Humanitaire hulp

Unicef pleit daarom voor een betere humanitaire hulp voor de naar schatting 2,2 miljoen kinderen die nog getroffen worden door het geweld, en een einde aan de schendingen van kinderrechten, waaronder het inzetten van kindsoldaten.

Maar om de problemen bij de wortel aan te pakken, moet vooral ingezet worden op vrede en sociale cohesie in de getroffen gebieden, zegt de organisatie. Alleen zo krijgen kinderen permanent toegang tot kwalitatief goede gezondheidszorg en onderwijs, en op kansen in hun latere leven.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift