Ook Pakistaanse klimaatzaak wint in de rechtbank

Het Hooggerechtshof in het Pakistaanse Lahore heeft geoordeeld dat een ‘klimaatraad’ gecreëerd wordt om de Pakistaanse overheid te houden aan haar milieubeloften. De uitspraak doet denken aan de klimaatzaken in Nederland en België.

  • World Bank Photo Collection (CC BY-NC-ND 2.0) Een landbouwer onderweg naar huis na een dag werken op het veld in Sindh, Pakistan. World Bank Photo Collection (CC BY-NC-ND 2.0)

Het Pakistaanse vonnis kwam er na een klacht van een Pakistaanse boer die de overheid in gebreke stelde, meldt de Franse krant Le Monde. De rechtbank oordeelt dat de overheid geen enkele concrete stap heeft ondernomen om het nationale klimaatbeleid te implementeren dat ze zelf had goedgekeurd in 2012. ‘Voor Pakistan is de klimaatverandering geen verre bedreiging meer’, stelt het vonnis. ‘We voelen nu al de impact in het land.’

In het vonnis spoort de rechter de overheid aan om een klimaatraad op te richten. Die moet samengesteld zijn uit vertegenwoordigers van verschillende ministeries en het middenveld, en voorgezeten worden door een specialist in milieurecht.

Klimaatzaken

Het Belgische vonnis wordt pas over ongeveer een jaar verwacht.

De zaak doet denken aan gelijkaardige zaken in Nederland en België. De rechtbank in Den Haag oordeelde in juni dat de Nederlandse staat onvoldoende doet tegen de klimaatverandering. In het historische vonnis verplichtte de rechter de Nederlandse staat om de uitstoot van broeikasgassen met minstens een kwart te verminderen tegen 2020. De Nederlandse overheid is inmiddels in beroep gegaan tegen het vonnis.

Ook in België zijn de verschillende overheden gedagvaard door Klimaatzaak, een vzw die werd opgestart door onder meer Nic Balthazar, Tom Lenaerts, Stijn Meuris en Francesca Vanthielen. Bijna negenduizend mede-eisers sloten zich al aan bij hun eis om de uitstoot met 40 procent te verminderen tegen 2020. Het Belgische vonnis wordt pas over ongeveer een jaar verwacht.

Ik ben proMO*

Nu je hier toch bent

Om de journalistiek van MO* toekomst te geven, is de steun van elke lezer meer dan ooit nodig. Vind je dat in deze tijden van populisme en nepnieuws een medium als MO* absoluut nodig is om de waarheid boven te spitten? Word proMO*.

Wil je bijdragen tot de mondiale (onderzoeks)journalistiek in het Nederlandstalig taalgebied? Dat kan, als proMO*.

Wil je er mee voor zorgen dat de journalistiek van MO* mogelijk blijft en, ondanks de besparingspolitiek, verder uitgebouwd wordt? Dat doe je, als proMO*.

Je bent proMO* voor € 4/maand of € 50/jaar.

Word proMO* of Doe een gift