Ook wereldeconomie heeft baat bij meer natuurgebieden

Nieuws

Natuurbescherming is goed voor de economie

Ook wereldeconomie heeft baat bij meer natuurgebieden

Ook wereldeconomie heeft baat bij meer natuurgebieden
Ook wereldeconomie heeft baat bij meer natuurgebieden

IPS

09 juli 2020

Als 30 procent van het aardoppervlak beschermd zou worden, levert dat minstens vijf keer meer economische voordelen op dan het kost. Dat blijkt uit een grootschalig rapport door meer dan honderd economen en wetenschappers.

De wereldeconomie zou veel baat hebben bij een grootschalige uitbreiding van het aantal beschermde gebieden op land en op zee.

silviarita / Pixabay

Natuurbescherming wordt vaak als een belemmering voor de economie gezien. Maar het rapport, het meest uitgebreide tot nog toe, komt tot exact de omgekeerde conclusie: de wereldeconomie zou veel baat hebben bij een grootschalige uitbreiding van het aantal beschermde gebieden op land en op zee. De voordelen wegen op tegen de kosten met een verhouding van ten minste 5 op 1.

De wetenschappelijke bewijslast groeit dat ten minste 30 procent van het land en de oceanen op de planeet moet worden beschermd om de alarmerende ineenstorting van de natuurlijke wereld aan te pakken, en een miljoen soorten van uitsterven te redden. Het VN-Verdrag inzake biologische diversiteit heeft het doel van 30 procent beschermd gebied opgenomen in de ontwerpstrategie voor de volgende tien jaar.

Niet alleen het milieu, biodiversiteit en het klimaat winnen daarbij, maar dus ook de wereldeconomie. Het rapport, dat besteld is door de organisatie Campaign for Nature, meet de financiële gevolgen van beschermde gebieden voor de wereldeconomie en niet-monetaire voordelen zoals ecosysteemdiensten, bescherming tegen overstromingen, schoonwatervoorziening en bodembescherming. Bij alle maatregelen zijn de experts van mening dat de voordelen groter worden naarmate er meer natuur wordt beschermd.

Economische sector

Momenteel kent zo’n 15 procent van het land en amper 7 procent van de oceaan enige mate van bescherming. Het rapport stelt vast dat de aanvullende bescherming zou leiden tot een gemiddelde jaarlijkse toename van de economische output met 250 miljard dollar en gemiddeld 350 miljard dollar aan verbeterde ecosysteemdiensten.

Natuurbescherming is een economische sector op zich, en blijkt zelfs een van de snelst groeiende sectoren van de afgelopen jaren. De sector zal volgens het rapport naar verwachting met 4 tot 6 procent per jaar groeien, heel wat meer dan de voorspelde 1 procent voor landbouw, visserij en bosbouw, nadat de wereld herstelt van de COVID-19-pandemie.

COVID-19

De bescherming van natuurgebieden biedt daarnaast ook aanzienlijke voordelen voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid en vermindert het risico op nieuwe uitbraken van zoönotische ziekten, die overgaan van dieren op de mens. De VN waarschuwden eerdere deze week nog dat de toenemende druk op de natuur dergelijke pandemieën in de hand werkt.

De economische berekeningen in het rapport houden nog geen rekening met die functie, hoewel de buitengewoon hoge economische kosten van de pandemie doen vermoeden dat het positieve saldo van milieubescherming dan nog veel hoger uitvalt.

‘Investeren in natuurbescherming zou minder dan een derde kosten van wat overheden nu besteden aan subsidies voor activiteiten die de natuur vernietigen.’

‘Ons rapport toont aan dat bescherming in de huidige economie meer inkomsten oplevert en waarschijnlijk ook inkomsten toevoegt aan de land- en bosbouw, terwijl het tegelijkertijd klimaatverandering, watercrises, verlies aan biodiversiteit en ziekten helpt voorkomen’, zegt Anthony Waldron, coördinator van het rapport. ‘Het vergroten van de natuurbescherming is dus gezond beleid voor regeringen die meerdere belangen moeten afwegen. Je kunt geen prijskaartje aan de natuur hangen - maar alle economische cijfers wijzen in de richting van bescherming.’

Minder dan videogames

Bijna een derde van het aardoppervlak beschermen zou volgens het rapport zo’n 140 miljard dollar per jaar kosten. Tot nog toe investeert de wereld iets meer dan 24 miljard dollar per jaar in beschermde gebieden.

‘Deze investering verbleekt in vergelijking met de economische voordelen die extra beschermde gebieden zouden opleveren en met de veel grotere financiële steun die momenteel aan andere sectoren wordt gegeven’, zegt coauteur Enric Sala van National Geographic. ‘Investeren om de natuur te beschermen zou minder dan een derde van het bedrag uitmaken dat overheden nu besteden aan subsidies voor activiteiten die de natuur vernietigen. Het zou zo’n 0,16 procent van het wereldwijde bbp vertegenwoordigen; minder dan de wereld elk jaar investeert in videogames.’