“Oorlog tegen Irak is risico niet waard”

Nieuws

“Oorlog tegen Irak is risico niet waard”

Bob Burton

12 maart 2003

De Australische regering, één van de weinige
onvoorwaardelijke bondgenoten van de VS in de kwestie Irak, zit verveeld
met de aandacht die de media in het land besteden aan het ontslag van een
medewerker uit haar inlichtingendiensten. Andrew Wilkie trok vandaag
(woensdag) de deur van het Office of National Assessments definitief achter
zich dicht omdat een oorlog tegen Irak volgens hem op dit moment helemaal
verkeerd zou zijn.

Wilkie zegt dat hij geen rechtvaardiging ziet voor een gewapende actie
tegen Irak op basis van de elementen die Amerikaanse en andere
inlichtingendiensten tot hiertoe hebben aangedragen. “Irak vormt in de
eerste plaats geen bedreiging voor de VS, Groot-Brittannië, Australië of
enig ander land. Ik geloof ook niet dat een oorlog op dit ogenblik het
risico waard zou zijn.” Wilkie zegt dat hij niet langer werkloos kon
toezien gelet op de kans dat een oorlog tot een grote humanitaire
catastrofe zal leiden.

Het Office of National Assessments (ONA) brieft de Australische premier en
zijn kabinet onder meer over veiligheidsproblemen; het orgaan put daarvoor
uit het materiaal van een hele reeks van inlichtingendiensten. De 41-jarige
Wilkie, die eerder carrière gemaakt had in het leger, begon drie jaar
geleden te werken voor het ONA. Volgens de directeur-generaal van het ONA,
Kim Jones, hield Wilkie zich normaal bezig met illegale immigratie. Maar
als voormalige militair was Wilkie ingedeeld bij een team dat in actie zou
komen bij als de oorlog tegen Irak van start zou gaan. Ter voorbereiding
van die taak had Wilkie toegang tot alle geheime informatie die over de
kwestie-Irak binnenkomt bij het ONA.

Enkele uren voordat Wilkie zijn ontslag bekend maakte, had premier John
Howard zijn steun voor het Amerikaanse Irak-beleid nog gerechtvaardigd door
de nadruk te leggen op de mogelijke banden tussen het Irakese regime en
groepen als Al-Qaeda. Wilkie verklaarde later dat hij de voorbije weken
geen enkel bewijs heeft gezien van dergelijke banden.

Vorige maand namen in Australië meer dan een half miljoen mensen deel aan
betogingen tegen een oorlog in Irak. Volgens een opiniepeiling die in
opdracht werd gegeven door de Arbeiderspartij is 59 procent van de
Australiërs tegen een eenzijdige militaire actie tegen Irak. Een aanval
waarover de VN hun zegen geven, wordt ondersteund door 64 procent van de
bevolking. Het ontslag van Wilkie geeft aan dat er ook in de rangen van de
overwegend conservatieve inlichtingendiensten en de instellingen die de
buitenlandse betrekkingen opvolgen, twijfel bestaat. Volgens David Wright
Neville, een andere voormalige analist van het ONA die nu aan het hoofd
staat van Global Terrorism Centre van de universiteit van Monash, maken
veel ambtenaren in die kringen zich zorgen over de koers die premier Howard
aanhoudt.