Op zoek naar een Europese cultuur

Nieuws

Op zoek naar een Europese cultuur

Op zoek naar een Europese cultuur
Op zoek naar een Europese cultuur

21 maart 2013

De Beatles of Beethoven, pizza of coq au vin, Almodóvar of Bergman, de Akropolis of het Atomium? Met een enquête in dertig landen reageert het Duitse Goethe-Institut op de focus die momenteel in Europa op financiële, monetaire en economische vraagstukken ligt. Ook u kan laten weten hoe u cultureel Europa beleeft en wat uw blik op Europa is. En misschien wint u hiermee wel een mooie prijs.

Met het project EUROPA-LIJST wil de Duitse culturele instelling Goethe-Institut peilen naar de gemoedstoestand in de EU, zijn buurlanden en enkele kandidaat-lidstaten. De EUROPA-LIJST moet nieuwe antwoorden geven op oude vragen zoals hoe wij onszelf zien als Europeaan — buiten de eigen nationale staatsgrenzen -, wat ons bindt en hoe onze buren ons zien.

In de enquête worden vragen gesteld over zowel de belangrijkste culturele verworvenheden als naar de elementen die Europa cultureel en als leefgebied aantrekkelijk maken. De antwoorden op de vragen moeten de basis vormen voor de toekomstige vormgeving van Europa en brandstof zijn voor meer fantasie voor een door burgers gedragen en cultureel verenigd Europa.

Het project is een samenwerking van het Goethe-Institut, Deutschlandradio Kultur en Die Welt. MO* treedt op als mediapartner voor België. De enquête loopt van 21 maart tot en met 19 mei. De resultaten worden bekend gemaakt in de loop van juni.

Nadien zullen jongeren uit de deelnemende landen de resultaten van de enquête in workshops op een creatieve manier vorm geven. In het voorjaar van 2014 sluit een conferentie met intellectuelen, kunstenaars, politici en jongeren het project af.

Vul de vragenlijst in op goethe.de/europalijst en help uitzoeken wat de Europese cultuur precies is. Maak kans op een reis naar Berlijn, een iPad of een tas vol Europese films!