Opiumteelt veroorzaakt voedseltekort in Afghanistan

Nieuws

Opiumteelt veroorzaakt voedseltekort in Afghanistan

Sediqullah Bader

08 augustus 2006

Zo’n 2,5 miljoen Afghanen hebben te weinig te eten en internationale voedselhulp trekt zich op gang. Volgens de overheid en ontwikkelingsorganisaties is droogte de boosdoener. Maar ter plaatse klinkt het dat een belangrijker oorzaak is dat boeren steeds vaker opium telen in plaats van tarwe.

Afghaanse boeren oogstten dit jaar maar 3,7 miljoen ton tarwe, tegenover 4,4 miljoen vorig jaar. Tarwe is de belangrijkste voedselbron in Afghanistan. In het zuiden hebben duizenden mensen hun dorpen verlaten op zoek naar voedsel.

Volgens de Afghaanse minister van Landbouw is de terugval van de tarweopbrengst te wijten aan de droogte. Maar analisten en gewone Afghanen zeggen dat er ook andere oorzaken zijn. De boeren vinden de marktprijs voor tarwe te laag en verbouwen daarom liever opium. Volgens sommigen zou de regering de eigen boeren beter moeten beschermen, omdat er veel goedkoop tarwemeel uit de buurlanden op de markt is.

De droogte heeft echter ook invloed. Dertien provincies kampen met voedseltekorten door hitte en gebrek aan water. De tekorten waren volgens velen echter overkomelijk geweest, als de regering een beter beleid had gevoerd. Bijna tweederde van de landbouwgebieden in Afghanistan is afhankelijk van irrigatie. Er moeten dringend nieuwe dammen en irrigatiesystemen gebouwd worden en de bestaande zijn aan onderhoud toe.

De Afghaanse landbouwers klagen dat de regering hun problemen te traag aanpakt. Ze krijgen nauwelijks informatie over de prijzen van landbouwproducten op de binnenlandse en buitenlandse markt. En er zijn geen kredieten beschikbaar, noch verbeterd zaaigoed, meststof en pesticiden. Al deze dingen waren wel beloofd.

Analisten zien het vijfjarenplan dat het ministerie onlangs heeft voorgesteld als een stap in de goede richting. Maar het blijft voorlopig vooral een oplossing op papier.

Intussen hebben de Verenigde Naties en de Afghaanse overheid samen opgeroepen om 76,4 miljoen dollar voor voedselhulp in te zamelen. Tot dusverre komt de grootste bijdrage van het Amerikaanse hulpagentschap Usaid, dat 20 miljoen dollar heeft beloofd aan het VN-Wereldvoedselprogramma. Japan heeft 3 miljoen dollar toegezegd. (ADR/JS)