Opleiding van experten spoelt ontgoocheling na klimaattop door

Nieuws

Opleiding van experten spoelt ontgoocheling na klimaattop door

Emilio Godoy

13 december 2011

“Er is veel ontgoocheling na zulke toppen die duizenden mensen samenbrengen en waar niets bereikt wordt op wereldschaal”, zegt Boris Graizbord na de klimaattop in Durban. Graizbord is directeur Mexico van LEAD, een internationale organisatie die toekomstige leiders duurzaamheidsonderricht geeft.

Volgens Graizbord raakt men na mislukte toppen zoals de klimaattop in Durban gedesillusioneerd. De weigering van de Verenigde Staten en China om tot een akkoord te komen besmet andere landen. “Zelfs de Europeanen willen nu geen bindend akkoord meer sluiten behalve het Kyotoprotocol”, zegt Graizbord.

Ook binnen Mexico ziet Graizbord problemen. “In Mexico weet men niet goed hoe men het probleem moet aanpakken”, zegt hij. “Het programma tegen klimaatopwarming is heel algemeen. Men beseft niet dat de Golf van Mexico niet hetzelfde is als de Stille Oceaan. De zuidelijke regio Chiapas is niet hetzelfde als de noordelijke regio Tamaulipas.” Volgens Graizbord moet men het probleem op microniveau aanpakken.

Duurzame beslissingen

Het programma Leiderschap voor Milieu en Ontwikkeling (LEAD) wil een oplossing bieden door toekomstige leiders over de hele wereld te onderrichten in de klimaatproblematiek. De non-profitorganisatie heeft een trainingsprogramma voor leiders uit de privésector en de publieke sector dat hen leert om “duurzame beslissingen” te maken.

“We willen invloed uitoefenen op de nationale en lokale overheden”, zegt Graizbord. “We willen dat de overheden aandacht schenken aan efficiëntieproblemen, energiebesparing en transportsystemen. We willen dat ze niet meer infrastructuur aanleggen om meer drinkbaar water te voorzien, maar dat ze kijken hoe ze water kunnen besparen en recycleren.”

LEAD geeft training aan mensen “met veel capaciteiten” die gevorderd zijn in hun professionele carrière. “We moesten mensen opleiden in het Zuiden om de discussie te kunnen voeren die we momenteel voeren”, zegt Graizbord. “We moeten leiders vormen die beslissingen kunnen nemen op nationaal, regionaal en internationaal niveau.”

LEAD heeft sinds 1992 240 experten opgeleid in Mexico. Wereldwijd telt de organisatie 2200 leden in 90 landen.