Oplossing voor Mauritanië in de maak?

Nieuws

Oplossing voor Mauritanië in de maak?

Johan Denis

08 september 2008

De Afrikaanse Unie (AU), de Verenigde Naties (VN) en de Arabische Liga zijn vorige week overeengekomen om samen te werken om een oplossing te vinden voor de crisis in Mauritanië.

De drie organisaties hebben de militaire junta ‘herinnerd’ aan haar ‘engagement’ president Sidi Ould Cheikh Abdallahi opnieuw in vrijheid te stellen. De (voormalige) president, op 6 augustus uit zijn functie ontheven, zit momenteel onder huisarrest. De eerste democratisch verkozen leider van het land werd opzijgezet nadat hij verschillende officieren uit de legertop wilde ontslaan.

‘Vrij en transparant’

De AU, VN en Arabische Liga zaten bijeen in Addis Abeba, de Ethiopische hoofdstad, na het bezoek van Jean Ping, president van de Commissie van de AU, aan het West-Afrikaanse land. De deelnemers hebben herhaald dat hun organisaties bereid zijn de nodige stappen te ondernemen om een snelle uitkomst voor de crisis te vinden. “Hierbij horen de invrijheidstelling van president Abdallahi en van zijn premier Yahya Ould Ahmed Waghf. De democratische instellingen moeten in ere worden hersteld,” zo luidde het communiqué.
De dag na de coup liet de militaire junta weten dat er verkiezingen zouden komen en dat ze ‘vrij en transparant’ zouden zijn. Tien dagen later sprak generaal Mohamed Ould Abdel Aziz, president van de zogenaamde Hoge Staatsraad, en één van de legerofficieren die Abdallahi wilde ontslaan, de natie toe via radio en televisie.
Hij beloofde toen buiten ‘snel’ verkiezingen te organiseren ook de corruptie aan te pakken. Een datum voor verkiezingen werd niet genoemd. Ould Abdel Aziz veroordeelde de vroegere president Abdallahi vanwege het toelaten van een klimaat van corruptie en vanwege een ellendige economische situatie. De generaal beloofde ook een genadeloze strijd tegen terrorisme en ook tegen drugssmokkel en georganiseerde criminaliteit.
Sinds december 2007 zijn er drie aanvallen uitgevoerd in het land waarbij zeven personen om het leven kwamen - ondermeer vier Franse toeristen - met als gevolg het annuleren van de Dakar Rally.  Dit veroorzaakte een terugval in de broodnodige inkomsten uit toerisme.

Schrappen financiële hulp

Of de coup de slabakkende economie zal redden, is nog maar de vraag. De internationale gemeenschap heeft de coup alvast veroordeeld. De Afrikaanse Unie heeft het lidmaatschap van Mauritanië opgeheven en de VS hebben niet-humanitaire hulp ter waarde van meer dan twintig miljoen dollar opgeheven.
In eigen land lijkt de coup meer steun te genieten. De meeste politieke partijen hebben zich achter de coupleiders geschaard. Sidi Mohamed Ould Mohamed Vall, leider van de Republikeinse Partij voor Democratie en Vernieuwing (PRDR), zei dat de steun van tweederde van de 59 politieke partijen “ingegeven is door de noodzaak om de stabiliteit van het land en zijn democratische instellingen te vrijwaren”.
Een week na de coup zeiden 107 parlementsleden dat ze de coup steunden, samen met 191 van de 216 burgemeesters van het land.