Opnieuw twee ‘verloren jaren’ voor Minst Ontwikkelde Landen

Nieuws

Opnieuw twee ‘verloren jaren’ voor Minst Ontwikkelde Landen

Gustavo Capdevila

21 juli 2003

Twee jaar na de speciale VN-conferentie voor de 49 Minst Ontwikkelde Landen (MOL) in Brussel, hebben die landen nog niet of nauwelijks kunnen profiteren van het tienjarenplan dat toen van start ging. Dat heeft de hoge VN-commissaris voor de MOL, Anwarul Chowdhury, vorige week gezegd in Genéve, op een internationaal forum over ontwikkeling.

Van de 49 armste landen ter wereld lieten er in 2002 maar zeven een economische groei optekenen van meer dan drie procent. 15 landen zagen hun economie krimpen. De overige landen kenden wel groei, maar die bleef beneden de verwachtingen. VN-functionarissen en regeringsvertegenwoordigers van de Minst Ontwikkelde Landen (MOL) spreken over “twee verloren jaren”, sinds in mei 2001 donor- en ontwikkelingslanden afspraken maakten in Brussel over de bestrijding van de armoede en ontwikkeling van economische groei voor de komende tien jaar.

Tijdens twee vorige VN-conferenties voor de MOL, in 1981 en 1990, werden al tienjarenplannen opgesteld om de landen met een bruto binnenlands product (bbp) per inwoner van minder dan 900 dollar op de sporen te zetten naar structurele groei en sociale stabiliteit. Maar die plannen kenden weinig succes omdat de inspanningen te weinig werden opgevolgd.

Het ziet er nu naar uit dat ook het derde tienjarenplan eveneens door een gebrek aan opvolging een lege doos wordt. Maar 11 van de 49 landen hebben een nationaal forum opgericht om het uitvoeren van het actieprogramma te bespreken en te evalueren. Daarmee leven 38 ontwikkelingslanden de aanbevelingen van Brussel niet na.

Maar vertegenwoordigers van de MOL wijzen ook op de verantwoordelijkheid van de rijke landen en de grote handelsblokken. Rogatien Baiou, de minister van Buitenlandse Zaken van Benin, die het blok van de MOL op dit moment voorzit, verwees tijdens de laatste bijeenkomst van Ecosoc, de Economische en Sociale Raad van de VN, expliciet naar de katoenkwestie. Kleine katoenboeren uit Benin, Burkina Faso en andere West-Afrikaanse landen kunnen niet concurreren met de zwaar gesubsidieerde producenten uit de VS en China.

MOL-commissaris Chowdhury pleit voor een totale vrijmaking van de geïndustrialiseerde markten voor de producten van de MOL en een vermindering van de landbouwsubsidies, zodat de MOL eerlijk kunnen concurreren op de wereldmarkt. “De MOL participeren maar voor 0,42 procent in de wereldhandel, terwijl ze 11 procent van de wereldbevolking vertegenwoordigen.”