Opschudding over bouw steenkoolcentrale

Nieuws

Opschudding over bouw steenkoolcentrale

30 november 2007

Energiebedrijf E.ON wil in de Antwerpse haven een steenkoolcentrale bouwen, jaarlijks zal 2 miljoen steenkool verbrand worden om energie op te wekken. Milieuorganisatie Greenpeace en Groen! vrezen dat de centrale het Belgische klimaatbeleid hypothekeert.

E.ON zegt dat de CO2-uitstoot door de steenkoolcentrale binnen de perken zal blijven door het gebruik van nieuwe technologieën. ‘Ondanks de door E.ON geclaimde efficiëntieverbetering ten opzichte van de oude generatie steenkoolcentrales van 25%, blijft deze centrale uiterst vervuilend en inefficiënt’, beweert milieubeweging Greenpeace.
‘De investering van 1,5 miljard voor een nieuwe kolencentrale kan veel beter gaan naar echt schone technologie die ook meer jobs oplevert’, vindt de politieke partij Groen! Groen! vindt dat het een regelrechte provocatie zou zijn indien er op de vraag zou ingegaan worden op de vooravond van de klimaatconferentie in Bali.
Greenpeace berekende dat de centrale jaarlijks 5 miljoen ton CO2 zal uitstoten. Nog volgens de organisatie vervuilt de geplande steenkoolcentrale nog altijd 2 à 3 keer meer dan warmtekrachtkoppeling op basis van gas, de meest efficiënte toepassing van fossiele brandstoffen.

Zeven steenkoolcentrales

België telt volgens het Wereldnatuurfonds (WWF) momenteel zeven steenkoolcentrales die 10 procent van de totale CO2-uitstoot in ons land voor hun rekening nemen. ‘Slechts 11% van onze elektriciteit wordt opgewekt door steenkool en hierbij komt meteen de helft van de totale CO 2-uitstoot door elektriciteitsproductie vrij’, zegt het WWF.
In Nederland heeft E.ON begin november een milieuvergunning gekregen voor de bouw van een steenkoolcentrale op de Maasvlakte.