Opwarming aarde verandert bijna helft aardoppervlak ingrijpend

Nieuws

Opwarming aarde verandert bijna helft aardoppervlak ingrijpend

20 december 2011

Tegen het einde van deze eeuw zal de opwarming van de aarde de ecosystemen op het aardoppervlak ingrijpend doen veranderen. Bijna 40 procent van de bossen, graslanden of toendra’s zullen evolueren naar een andere begroeiing, blijkt uit onderzoek van de NASA.

Onderzoekers van de NASA sloegen de handen ineen met wetenschappers van het California Institute of Technology in Pasadena om met computermodellen te simuleren hoe de ecosystemen op aarde zullen reageren op de klimaatverandering. Ze publiceerden hun bevindingen in het wetenschappelijke tijdschrift Climatic Change.

De resultaten wijzen op een groeiende ecologische druk op de ecosystemen, dier- en plantensoorten die harder moeten vechten om te overleven en veel migratie van soorten. De opwarming verstoort ook het ecologisch evenwicht en de wederzijdse relaties tussen soorten, vermindert de biodiversiteit en heeft een negatieve invloed op de cyclus van water en energie.

“Meer dan 25 jaar lang hebben wetenschappers gewaarschuwd voor de gevolgen van de klimaatverandering die door de mens is veroorzaakt”, zegt Jon Bergengren, een van de onderzoekers. “Onze studie biedt een nieuw perspectief op de klimaatverandering en kijkt naar de ecologische impact van een opwarming van enkele graden. Hoewel waarschuwingen voor smeltende gletsjers, een stijgende zeespiegel en dergelijke illustratief en belangrijk zijn, zijn het de ecologische consequenties die uiteindelijk de doorslag geven.”

Te snelle migratie

De wetenschappers maakten gebruik van een computermodel om de gevolgen te bestuderen van de voorspellingen van het VN-klimaatpanel. Ze gingen uit van een verdubbelde concentratie van broeikasgassen tegen 2100, met een temperatuurstijging van 2 tot 4 graten als gevolg. Dat is vergelijkbaar met het einde van de laatste ijstijd, maar het gaat wel ongeveer honderd keer zo snel.

Plantensoorten die geconfronteerd worden met klimaatverandering, migreren in veel gevallen van generatie op generatie omdat ze maar binnen een bepaald klimaat kunnen groeien. Maar de huidige klimaatverandering voltrekt zich zo snel dat heel wat soorten niet kunnen volgen. Menselijke activiteit zoals landbouw vormt bovendien op veel plaatsen een hindernis voor die migratie.

De onderzoekers identificeerden wereldwijd enkele “hotspots” waar de verandering van soorten het meest ingrijpend zal zijn. In de studie noemen ze de Himalaya, Oost-Afrika, Madagaskar, het gebied rond de Middellandse Zee en de regio rond de Grote Meren in Noord-Amerika als meest kwetsbaar.