Oudste bewoners dreigen verdreven te worden uit wouden

Nieuws

Oudste bewoners dreigen verdreven te worden uit wouden

Keya Acharya

16 januari 2003

Het ministerie van Milieu en Bosbouw heeft zo'n 10 miljoen Indische inheemsen virtueel vogelvrij verklaard. In een beleidsbrief draagt het ministerie de deelstaatregeringen op om alle bosgronden vrij te maken van ‘krakers’. In de praktijk slaat dat op de ‘tribals’ - de afstammelingen van de oorspronkelijke bewoners van het Indische continent die door de Arische instroom naar de wouden en bergen werden verdreven.

De richtlijn is opgesteld door een commissie die in het leven werd geroepen door het Hooggerechtshof, dat een oplossing vroeg voor de irreguliere nederzettingen in 10 van India’s 26 deelstaten. De nederzettingen worden bevolkt door etnische minderheden en op bepaalde plaatsen komen die af en toe in aanvaring komen met de autoriteiten. Om onduidelijke redenen heeft de commissie nu bevolen om alle bosgronden te zuiveren van gemeenschappen die daar wonen zonder eigendomsbewijs.

De uitdrijving zou, indien ze wordt toegepast, niet enkel beperkt blijven tot bossen en wouden. Het bevel slaat op alle bosgronden, een bestemming die op papier een vijfde van het grondgebied van India omvat. In werkelijkheid telt India veel minder bossen.

De beleidsbrief opent daarom de deur voor een massale verdrijving van de tribals. De etnische minderheden wonen al generaties op gronden zonder eigendomspapieren of ‘pattas’. De geboortegrond van de tribals wordt door de richtlijn illegaal verklaard. Budakatthu Krishi Kara Sangha (BKS), de vereniging van tribals in de zuidelijke deelstaat Karnataka, is geschokt. We leven al in ellendige omstandigheden en worden overal verdreven. Waar moeten we nu heen? zegt B S Vittalananchi van BKS. De gemeenschap in Karnataka, die al tientallen jaren naast een Tibetaans vluchtelingenkamp woont, heeft een bevel tot ontruiming ontvangen.

In de bosrijke Indiase deelsraar Madhya Pradesh willen de tribals zich alvast niet laten verdrijven. Verschillende etnische groepen organiseerden begin deze maand marsen om te protesteren tegen de beleidsbrief. Dergelijk protest krijgt de steun van veel Indische ngo’s, die bij het Hooggerechtshof een klacht hebben ingediend. Ze beroepen zich op een reeks rondzendbrieven van datzelfde ministerie van Milieu uit 1990 waarin nederzettingen die al voor 1980 bestonden worden ‘geregulariseerd’. In geen enkele van de Indische deelstaten werd de rondzendbrief toegepast. Het grote probleem bij een regularisatie is dat de tribals geen documenten bezitten om hun aanspraken hard te maken.