Overheden wereldwijd verwaarlozen hun steden

Chris Devers CC BY-NC-ND 2.0

 

Nationale overheden over de hele wereld verwaarlozen de noden van hun grootste steden. Dat blijkt uit onderzoek door het Stockholm Environment Institute (SEI).

Grote steden over de hele wereld kampen met een snelle bevolkingsgroei, toenemende mobiliteitsproblemen en groeiende ongelijkheid. Ze worden ook bedreigd door de klimaatverandering in de vorm van droogte, overstromingen en een stijgende zeespiegel.

Om die steden duurzamer te maken, is het beleid van het stadsbestuur niet voldoende, zegt het SEI. De steden hebben ook nood aan het juiste beleid van hun nationale overheden. Maar uit onderzoek van het instituut blijkt dat amper een kwart van de onderzochte landen expliciete plannen heeft om hun steden bij te staan. En als ze die al hebben, is het meestal niet voldoende om de steden echt klaar te maken voor de vele uitdagingen.

Nationale steun

Het rapport kijkt onder meer naar maatregelen op het vlak van energieproductie, transport, afvalbeheer en infrastructuur.

‘Nationale overheden moeten nadenken over het beleid om hun landen en steden klaar maken voor de snelle urbanisatie en de uitdagingen van de klimaatverandering.’

Zo kunnen nationale investeringen in openbaar vervoer de levenskwaliteit van stedelingen enorm ten goede komen en de klimaatimpact van die steden aanzienlijk verminderen. Hetzelfde geldt voor steunmaatregelen voor elektrische auto’s.

‘Het is tijd dat nationale overheden steden centraal stellen in hun nationale strategie’, zegt Derik Broekhoff, hoofdauteur van de studie. ‘Nationale overheden moeten nadenken over het beleid dat nodig is om hun landen en steden klaar maken voor de snelle urbanisatie en de uitdagingen van de klimaatverandering.’

‘Stadsbesturen hebben steeds meer aandacht voor klimaatactie in sleutelsectoren zoals transport, energiebesparing en huisvesting’, zegt Amanda Eichel, directeur van het Global Covenant of Mayors for Climate & Energy.

‘Dit rapport toont aan dat een sterk partnerschap met het nationale niveau, en steun vanuit dat niveau, de steden nog beter positioneert om te werken aan een klimaatvriendelijke toekomst en economische groei in het hele land.’

Ik ben proMO*

Nu je hier toch bent

Om de journalistiek van MO* toekomst te geven, is de steun van elke lezer meer dan ooit nodig. Vind je dat in deze tijden van populisme en nepnieuws een medium als MO* absoluut nodig is om de waarheid boven te spitten? Word proMO*.

Wil je bijdragen tot de mondiale (onderzoeks)journalistiek in het Nederlandstalig taalgebied? Dat kan, als proMO*.

Wil je er mee voor zorgen dat de journalistiek van MO* mogelijk blijft en, ondanks de besparingspolitiek, verder uitgebouwd wordt? Dat doe je, als proMO*.

Je bent proMO* voor € 4/maand of € 50/jaar.

Word proMO* of Doe een gift