‘Overstretch’ baart Amerikaans leger zorgen

Nieuws

‘Overstretch’ baart Amerikaans leger zorgen

Ali Gharib

20 februari 2008

Vier op de vijf Amerikaanse officieren achten het “onredelijk” om het VS-leger op dit moment nog op een derde plaats in te zetten, naast Afghanistan en Irak. De meerderheid van 3400 actieve en voormalige hogere officieren die onlangs deelnamen aan een enquête, gelooft dat het Amerikaanse leger nu zwakker is dan vijf jaar geleden en slecht voorbereid is op een nieuw conflict.

De grote militaire operaties in Irak en Afghanistan vormen een zware belasting voor het Amerikaanse leger. Kleinere eenheden zijn intussen in andere delen van de wereld actief, waardoor de Amerikaanse troepen overal over gevaarlijk weinig reserves beschikken. “Overstretch” heet dat in het jargon. Nog meer kan er op dit moment niet van het leger verwacht worden, vinden de meeste officieren die bevraagd werden voor het rapport ‘The U.S. Military Index.’ De resultaten werden gepubliceerd door het Amerikaanse tijdschrift Foreign Policy en de denktank Centre for a New American Strategy.
Zijn de VS er klaar voor om Iran desnoods met militaire middelen in de pas te doen lopen? De huidige president George W. Bush en de Republikeinse presidentskandidaat John McCain dreigen er graag mee, maar de respondenten gaven het Amerikaanse leger op die vraag een gemiddelde score van amper 4,5 op een schaal van 10, waarbij 10 staat voor “helemaal voorbereid”.

Weinig vertrouwen in politiek

De enquête brengt een grote kloof aan het licht tussen het leger en de politieke instellingen die beslissen over militaire acties. De meeste bevraagde officieren hebben maar weinig vertrouwen in president Bush; zestien procent heeft “helemaal geen vertrouwen”. Het parlement staat nog veel slechter aangeschreven. Twee derde van de respondenten vindt dat politici slecht geïnformeerd zijn over militaire aangelegenheden.
Vooral de oorlog in Irak deed veel Amerikaanse militairen het inzicht van de politici in vraag stellen. Bijna driekwart van de respondenten vindt dat de politiek “onredelijke” doelstellingen oplegde bij de invasie van Irak. Nogal wat officieren oordelen ook dat Iran of China meer voordeel hebben gedaan bij de oorlog in Irak dan de VS. 
De respondenten zijn niet negatief over het leger zelf. Bijna twee derde vindt dat het moreel van de Amerikaanse soldaten goed is. Een ruime helft van de bevraagden oordeelt dat het Amerikaanse leger slagkrachtig blijft, al vindt 90 procent dat het in Irak gevaarlijk veel hooi op de vork heeft genomen.
De officieren hebben duidelijke opvattingen over hoe het Amerikaanse leger beter gewapend kan worden voor toekomstige uitdagingen. Bijna vier op de tien bevraagden vinden dat de totale troepensterkte moet worden opgedreven. Evenveel respondenten is voor de herinvoering van de dienstplicht. Driekwart van de officieren vindt dat de inlichtingendiensten versterkt moeten worden.
Het Amerikaanse leger is verdeeld over vragen die met folteringen te maken hebben. 53 procent van de respondenten vindt dat marteling nooit aanvaardbaar is als een methode om informatie los te krijgen; 44 procent vindt dat er uitzonderingen zijn.