Overstromingen teisteren Azië

Nieuws

Overstromingen teisteren Azië

Overstromingen teisteren Azië
Overstromingen teisteren Azië

Overstromingen teisteren momenteel grote delen van Pakistan, India, China en Thailand waardoor veel mensen op de vlucht zijn geslagen. Volgens de Verenigde Naties zal klimaatopwarming ervoor zorgen dat er in 2050 meer dan 200 miljoen klimaatvluchtelingen zullen zijn.

‘Meer dan vijf miljoen mensen hebben hun huizen verloren, hun bezittingen en hun levensonderhoud’, zegt Valerie Amos, ondersecretaris van de VN afdeling voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken. Pakistan is momenteel getroffen door een zware overstroming, waardoor minstens 800.000 mensen hun huizen hebben moeten ontvluchten. Bovendien is hierdoor 70 procent van de oogst in het zuiden van Pakistan aangetast.

Vorig jaar sloegen al miljoenen mensen op de vlucht toen een gebied zo groot als Engeland overstroomde in één van de ergste overstromingen die het land ooit getroffen heeft. Volgens een recent rapport van de Wereldbank heeft die overstroming ervoor gezorgd dat de economische groei dit jaar in Pakistan gedaald is van 4,1 procent naar 2,5 procent.

Ook India, China en Thailand blijven niet gespaard van zware overstromingen. In India zijn er volgens Handicap International twee miljoen mensen door wateroverlast getroffen waarvan er 160.000 zijn gevlucht. Het hoofd van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) Rajendra Kumar Pachauri stelt dat het moeilijk is om een specifieke milieuramp te linken aan klimaatopwarming, maar dat overstromingen en andere klimaatgerelateerde rampen wel steeds meer en steeds intensiever gaan voorkomen.

Dertig miljoen klimaatvluchtelingen in Azië

Volgens een recent rapport van de Aziatische Ontwikkelingsbank (AOB) waren er vorig jaar in Azië meer dan dertig miljoen mensen die gevlucht zijn ten gevolge van klimaatgerelateerde oorzaken. Robert Dobias, hoofd van de afdeling klimaatverandering van de AOB, stelt dat klimaatverandering momenteel een beperkte oorzaak van migratie is, maar in de toekomst wel een steeds belangrijkere worden. Tegen 2050 zouden er volgens schattingen van de Verenigde Naties zelfs 200 miljoen klimaatvluchtelingen zijn.

‘EU enige die nog klimaatakkoord wil’

Eind dit jaar is er een VN-klimaatconferentie in Durban waar overheden een nieuw akkoord zullen onderhandelen dat het Kyoto-protocol moet opvolgen. Het Kyoto-protocol verplicht industrielanden om in de periode van 2008 tot 2012 hun uitstoot terug te dringen met 5,2 procent ten opzichte van 1990. Eerdere klimaatconferenties in Kopenhagen en Cancun zijn er echter in mislukt om tot zo een nieuw akkoord te komen.

Ook op de klimaatconferentie in december in Duban gaat er volgens Todd Stern, afgezant voor klimaatopwarming van de Verenigde Staten, weinig uit de bus komen. ‘Van de grote spelers in het Kyoto protocol, denk ik dat de Europese Unie de enige is die het nog overweegt om zich te binden voor een tweede periode. Japan duidelijk niet, Rusland niet, Canada niet en Australië vrij waarschijnlijk ook niet’, aldus Stern.