Overstromingsrisico Manhattan groter dan ooit

Nieuws

Overstromingsrisico Manhattan groter dan ooit

Overstromingsrisico Manhattan groter dan ooit
Overstromingsrisico Manhattan groter dan ooit

24 april 2014

De kans op overstromingen in Manhattan is twintig maal groter dan 170 jaar geleden. Dat blijkt uit een gisteren verschenen studie door onderzoekers van de Portland State University in de Verenigde Staten.

Het waterpeil in de haven van New York is sinds 1850 al met 45 centimeter gestegen. Nu blijkt dat ook het springtij tijdens grote stormen die gemiddeld eens in de tien jaar voorkomen, met 30 centimeter is gestegen. Een storm leidt nu dus tot een veel hoger waterpeil en mogelijk meer schade dan een identieke storm in 1850.

Kwetsbaar

Dat betekent dat New York kwetsbaarder is voor overstromingen dan gedacht, zegt Stefan Talke, hoogleraar Ingenieurswetenschappen aan de Portland State University en hoofdauteur van de studie. Om de data te verzamelen, onderzochten Talke en zijn medewerkers honderden pagina’s handgeschreven metingen van 1844 tot nu. Daardoor konden ze verder teruggaan in de tijd dan andere onderzoeken, die vaak met de officiële gegevens vanaf 1920 werken.

De wetenschappers concluderen dat er nu jaarlijks een kans van 10 procent bestaat dat het springtij een hoogte van twee meter bereikt – hoger dan de waterkering van Manhattan die 1,75 meter hoog is. In de 19e eeuw was die kans nog veel lager: een keer om de 100 tot 400 jaar. De wetenschappers wijten de hogere kans aan de klimaatverandering, maar ook aan veranderingen in zeestromingen en de uitdieping van scheepvaartroutes.