Oxfam-Solidariteit en Oxfam-Wereldwinkels worden samen Oxfam België

Aanpak structurele ongelijkheid vrouwen en meisjes staat centraal in vernieuwd Oxfam België

Laura Pannack/Oxfam (CC BY 2.0)

Een onderwijsproject van Oxfam International in Zuid-Soedan: ‘Vrouwen en meisjes zijn het grootste slachtoffer van het huidige politieke en economische systeem’

Oxfam-Solidariteit en Oxfam-Wereldwinkels worden samen Oxfam België. De twee organisaties zullen voortaan niet meer los van elkaar bestaan. Samenwerking was er al langer, maar een definitieve integratie komt er nu pas. ‘De gemeenschappelijke belangenbehartiging van de afgelopen jaren verliep zeer positief, waardoor er appetijt naar meer was. Een gemeenschappelijk organisatiemodel is daarom wenselijk’, zegt Eva Smets, algemeen directeur van de nieuwe organisatie.

Afgelopen weekend werd de fusie tijdens de algemene vergadering van beide organisaties goedgekeurd. Oxfam België hoopt nu nog meer impact te hebben in de strijd tegen ongelijkheid en voor economische rechtvaardigheid. Het zet de positie van vrouwen en meisjes centraal in deze strijd voor structurele rechtvaardigheid en het bannen van sociale ongelijkheid.

Eerlijke handel en duurzame ontwikkeling

Oxfam-Wereldwinkels staat bekend voor zijn 200 winkels in Vlaanderen. Daarin ligt de focus voornamelijk op eerlijke handel van onder andere eerlijke koffie, chocolade, wijn en thee die ze samen met haar coöperatieve tak Oxfam Fair Trade voert. De Franstalige tak, Oxfam-Magasins du Monde, heeft een gelijkaardige focus rond Fair Trade Artisanaat in Wallonië en Brussel. Beiden ondersteunen handelspartners in het Zuiden waar ze samen eerlijke handelsproducten mee op de markt brengen.

Het werk van Oxfam-Solidariteit richt zich op duurzame ontwikkelingsprojecten op lange termijn en humanitaire hulp in het Zuiden. Zowel Oxfam-Solidariteit als Oxfam-Wereldwinkels lobbyen bij beleidsmakers rond duurzame thema’s en zetten zich in voor sensibilisering van het grote publiek.

Economische rechtvaardigheid en gelijkheid voor vrouwen en meisjes staan vanaf nu mee centraal in de vernieuwde aanpak, verklaart Eva Smets, algemeen directeur van de nieuwe organisatie Oxfam België. ‘Gender- en machtsongelijkheid krijgen expliciete aandacht, omdat vrouwen en meisjes het grootste slachtoffer zijn van het huidige politieke en economische systeem’, aldus Smets. (Eco)feministische principes worden het vertrekpunt en er zal nauw worden samengewerkt met vrouwen en feministische organisaties om die principes in praktijk te realiseren.

Een vernieuwde aanpak voor meer slagkracht

Twee bestaande organisaties laten samensmelten tot een geheel is een grote klus om te klaren, weet de nieuwe directeur. ‘Beiden werkten altijd al goed samen, maar ondertussen bestaan ze toch al meer dan vijftig jaar apart van elkaar’, verklaart Smets. Dat zal een aantal praktische uitdagingen met zich meebrengen, erkent ze. De afgelopen zes maanden werd al aan die weg getimmerd en de concrete plannen en doelstellingen worden de volgende maanden uitgewerkt. ‘De integratie van beide organisaties vraagt een nieuw organisatiemodel’, stelt Smets. Maar ze is ervan overtuigd dat beide organisaties dankzij die integratie meer slagkracht hebben om hun missie in België te realiseren. Dit loopt parallel met de strategie van Oxfam International waarbij gestreefd wordt naar een geïntegreerde aanpak in de gedeelde strijd tegen armoede en ongelijkheid.

Voorlopig stapt Oxfam-Magasins du Monde nog niet mee in dit verhaal, maar ook met hen is er nauwe samenwerking. De nieuwe structuur laat bovendien toe om later Oxfam-Magasins du Monde nog mee in dit verhaal te betrekken. Daar werd nu niet op gewacht. ‘De energie en voorstellen die nu goedgekeurd werden, bieden een unieke kans voor Oxfam België,’ zegt Smets, ‘het is te jammer om die te laten liggen.’ Op termijn doelt Oxfam België wel op de krachtenbundeling met de Franstalige zusterorganisatie.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3030   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 3030  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search For Common GroundSearch For Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.