Oxfam-Wereldwinkels

Nieuws

Oxfam-Wereldwinkels

Oxfam-Wereldwinkels
Oxfam-Wereldwinkels

09 augustus 2011

MO*magazine en de website MO.be worden uitgegeven door Wereldmediahuis vzw. Oxfam-Wereldwinkels is een van de leden van Wereldmediahuis vzw.

Wie is Oxfam-Wereldwinkels?

Oxfam-Wereldwinkels is de voornaamste organisatie voor eerlijke handel in België. De vzw is een democratische vrijwilligersbeweging die opkomt voor ieders recht op een menswaardig leven. Via de verkoop van fairtradeproducten in de meer dan 200 wereldwinkels sensibiliseert de organisatie over onrechtvaardige wereldhandel en biedt ze consumenten een concreet alternatief. Daarnaast lobbyt Oxfam-Wereldwinkels bij overheden en bedrijven om iets aan die onrechtvaardigheid te doen.

Waarom steunt Oxfam-Wereldwinkels MO*?

Oxfam-Wereldwinkels steunt het project van MO* voor zijn diepgaande journalistiek die begint waar de buitenlandse berichtgeving van de modale kranten en tijdschriften stopt. MO* bundelt de krachten en middelen van verschillende ngo’s die werken rond Noord-Zuid-thema’s. Uit deze samenwerking blijkt dat de som meer is dan de delen apart.

Volg Oxfam-Wereldwinkels op…

Facebook-logo  Twitter-logo  kalender-icon  job icon

Contact

Ververijstraat 17
9000 Gent
Tel: 09 218 88 99
Fax: 09 218 88 77
info@oww.be
www.oxfamwereldwinkels.be
Rekeningnummer: Fortis: 001-0387498-59 / Triodos: 523-0800085-07