Oxfam-Wereldwinkels ontvangt suikerrietproducent uit Paraguay

Nieuws

Oxfam-Wereldwinkels ontvangt suikerrietproducent uit Paraguay

Hanne Claessens

14 juli 2008

Maandag ontving Oxfam-Wereldwinkels Hugo Olmedo Dinatale van de ngo Codes, die de suikercoöperatieven Montillo en El Arroyense in het noordoosten van Paraguay begeleidt. De samenwerking tussen de coöperatieven en Oxfam-Wereldwinkels geeft de boeren in Arroyos y Esteros de kans uit de armoede te ontsnappen.

‘Vijfentwintig procent van de Paraguayanen zijn arme boeren die slechts een klein stukje grond bezitten. De overige 75 procent zijn buitenlandse inwijkelingen, die de grond voor weinig geld kunnen opkopen. Rijkdom is erg geconcentreerd,’ aldus Hugo Olmedo Dinatale. ‘Kinderarbeid op de suikerrietplantages moet gezinnen een minimuminkomen verschaffen en corruptie tiert welig. Die extremen deden de oude regering vallen.’ In april won de linkse ex-bisschop Fernando Lugo de verkiezingen. Zo kwam er een einde aan de zestig jaar durende heerschappij van de rechtse Coloradopartij.

Het dubbele van de marktprijs

Twintig jaar geleden voerde de Coloradopartij de katoenteelt in. Er werd geproduceerd voor grote internationale bedrijven. De lokale boeren verdienden hier weinig aan en bovendien werden bij de productie toxische stoffen gebruikt. De boeren in Arroyos y Esteros schakelden over op biosuikerriet, dat ze in coöperatieven en onder begeleiding van Codes tegen een eerlijke prijs verhandelen. Bij de coöperatieven krijgen ze voor een ton suiker het dubbele van de gemiddelde marktprijs. Daar bovenop betaalt Oxfam-Wereldwinkels een fairtrade premie, die voor de helft naar verbetering van de productie gaat en voor de helft wordt aangewend voor projecten in de gemeenschap. Codes hoopt binnen afzienbare tijd een eigen verwerkingsbedrijf te kunnen oprichten, zodat de transportkosten naar de raffinaderijen wegvallen en de boeren een nog betere prijs krijgen.

Groeiend vertrouwen

Tot voor kort exporteerden Montillo en El Arroyense uitsluitend via de tussenorganisatie Otissa. Vorig jaar voerden de coöperatieven echter voor het eerst rechtstreeks uit: 290 ton suiker bestemd voor Oxfam-Wereldwinkels. De triomf ter plaatse is groot. Het vertrouwen van de lokale boeren in eerlijke handel groeit.
De vraag naar suiker stijgt. Brazilië wil suiker voor de productie van biobrandstof en in de Verenigde Staten sloot recent een suikerfabriek. De coöperatieven hopen dan ook om zelfstandig 1500 ton suiker te kunnen exporteren, waarvan waarschijnlijk 500 ton naar Oxfam-Wereldwinkels. Op zijn bezoek wil Hugo Olmedo Dinatale nog afname regelen met Nederland en Zwitserland.

Droogte

De regio kampt met ernstige droogte. Vorig jaar konden daardoor geen containers verscheept worden. Momenteel staat Paraguay onder druk van buurlanden Bolivia en Brazilië om de Rio Paraguay recht te trekken. Hierdoor zal het water echter sneller afgevoerd worden uit het moerasgebied in het noordoosten, waardoor het ecosysteem vernietigd wordt en de suikerproductie in het gedrang komt. Het ecosysteem in Paraguay liep reeds ernstige schade op door twee stuwdammen en waterkrachtcentrales op de Rio Paraná aan de grens met Argentinië en Brazilië. De centrales behartigen bovendien hoofdzakelijk de stroombehoeften van die twee landen, die tegen een belachelijk lage prijs elektriciteit van Paraguay kopen.