Ozon eist miljoen levens per jaar

Nieuws

Ozon eist miljoen levens per jaar

Ozon eist miljoen levens per jaar
Ozon eist miljoen levens per jaar

IPS

30 augustus 2017

Ozonvervuiling veroorzaakt veel meer voortijdige overlijdens dan tot nog toe werd aangenomen. Langdurig onderzoek door het Stockholm Environment Institute schat het aantal slachtoffers wereldwijd op een miljoen per jaar, vooral in Azië.

Pixabay (cc: 0)

Ozon wordt in de atmosfeer gevormd door de uitstoot van wegtransport, door energieverbruik van gezinnen en methaanuitstoot van de landbouw.

Pixabay (cc: 0)​

Onderzoekers van het instituut analyseerden overlijdens door longaandoeningen in 2010 en gingen na welk aandeel daarvan toe te schrijven is aan ozon. Ze gebruikten daarvoor Amerikaanse statistieken over ziekte en blootstelling aan vervuiling van 670.000 volwassenen, een veel uitgebreider staal dan zeven jaar eerder gehanteerd werd voor eerdere schattingen.

‘Deze studie toont aan dat blootstelling aan ozonvervuiling een veel grotere impact heeft dan werd gedacht’

Uit de analyse blijkt dat ozon goed is voor ongeveer een vijfde van de overlijdens, meer dan het dubbele van wat tot nog toe werd aangenomen. ‘Deze studie toont aan dat blootstelling aan ozonvervuiling een veel grotere impact heeft dan werd gedacht’, zegt Chris Malley, onderzoeker aan de universiteit van York en hoofdauteur van de studie.

Het probleem is het grootst in Azië, met 79 procent van alle overlijdens. India alleen al is goed voor 400.000 doden, China voor nog eens 270.000. Afrika, Europa en Noord-Amerika tellen elk tussen de 50.000 en 60.000 overlijdens per jaar.

‘Er is natuurlijk een mate van onzekerheid in deze schattingen, omdat we afgaan op een Amerikaanse analyse van concentratie en respons’, zegt Malley. ‘We weten niet met zekerheid of die relatie hetzelfde is in alle regio’s, zoals in India of China, waar ook andere risicofactoren aanzienlijk variëren.’

Uitstoot

Ozon is een complex probleem. De stof wordt niet rechtstreeks uitgestoten, maar pas in de atmosfeer gevormd door andere vervuilers zoals stikstofoxide uit wegverkeer en organische stoffen en methaan uit de industrie. Ozon blijft wekenlang in de atmosfeer en kan lange afstanden afleggen.

‘Om de vervuiling te verminderen moet je de uitstoot van die verschillende stoffen uit heel wat bronnen aan banden leggen’, zegt medeauteur Johan C.I. Kuylenstierna. ‘Dat is dus de uitstoot van wegtransport, het energieverbruik van gezinnen en methaanuitstoot van de landbouw. Het is belangrijk te beseffen dat op al die gebieden actie moet worden ondernomen, op zowel lokaal, nationaal als internationaal niveau. Er is regionale samenwerking nodig om het probleem aan te pakken.’

De studie verscheen maandag in het vakblad Global Health Perspectives.