Pacifisme centraal op WSF in Caracas

Nieuws

Pacifisme centraal op WSF in Caracas

Humberto Márquez

26 januari 2006

Stop Bush, Nee aan de oorlog en vrede voor Colombia waren de slogans die het vaakst te horen waren tijdens de optocht waarmee het forum in Caracas dinsdag begon, naast steunbetuigingen aan de Venezolaanse president Hugo Chávez.

Het Wereld Sociaal Forum in Caracas is net als alle vorige edities een krabbenmand, maar de actievoerders die zich verzetten tegen oorlog en geweld springen in het oog. Talrijke deelnemers uit de VS discussiëren mee over strategieën om een einde te maken aan de bezetting van Irak; Colombianen leggen getuigenis af over het onvoorstelbare geweld in hun land.

Cindy Sheehan

Voor het Wereld Sociaal Forum zijn alle deelnemers gelijk, maar dat neemt niet weg dat sommige bezoekers bijzondere aandacht krijgen. Neem nu Cindy Sheehan, de Amerikaanse vredesactiviste die haar zoon Casey verloor in Irak. We moeten onze troepen meteen naar huis halen, begon Sheehan een toespraak voor de zowat 15.000 mensen die opstapten in de openingsmars van het WSF. We moeten de verantwoordelijken van alle doodslag en vernieling rekenschap doen afleggen. George Bush en de rest van hen moeten terechtstaan voor misdaden tegen de menselijkheid.

Het verzet tegen imperialisme en oorlog wordt gedragen door een groot deel van de tienduizenden deelnemers van het Latijns-Amerikaanse luik van het WSF. De Afrikaanse editie in Bamako, die maandag eindigde, trok ongeveer 11.000 bezoekers. De organisatoren in Caracas zeggen dat ze 70.000 buitenlandse bezoekers hebben ingeschreven. Vooral uit Brazilië, Colombia en de VS zijn veel actievoerders naar Caracas gereisd. Samen met tienduizenden Venezolanen maakt dat een indrukwekkende mensenmassa, al verdeelt die zich over de zowat 1800 workshops, seminars en plenaire discussies die in zes dagen zijn samengeperst.

De Colombiaanse groep Christenen voor Vrede en Rechtvaardigheid is één van de grote buitenlandse delegaties die in Caracas zijn neergestreken. We komen op voor vrede in Colombia, en we zijn hier om onze strijd te versterken, zegt Adriano de Jesús uit de provincie Antioquia. Tijdens de optocht van dinsdag droeg hij een bord mee met de foto’s van slachtoffers van een massamoord die een rechtse militie tien jaar geleden beging in Valle del Cauca, een crisisregio in Colombia.

Benieuwd naar Chávez

Maar we zijn ook hier om uit te vinden wat de Boliviariaanse revolutie nu eigenlijk inhoudt, geeft de Jesús toe. Die nieuwsgierigheid naar het beleid van de Venezolaanse president Hugo Chávez is de tweede gemene deler van de WSF-gangers. Het WSF-publiek is overwegend jong en links, en Chávez belichaamt de hoop op een tweede jeugd van de revolutionaire idealen die ooit Latijns-Amerika deden zinderen. Ook de manier waarop Chávez geregeld uithaalt naar de VS, wordt in WSF-middens gesmaakt.

Vorig jaar haalde het WSF in het Braziliaanse Porto A1egre Chávez al in als een held. Nu kunnen de buitenlandse bezoekers in Caracas zich zelf een beeld vormen van de onconventionele sociale programma’s waarmee de Venezolaanse president onder meer de gezondheidszorg, het onderwijs en de voedselbevoorrading in de armenwijken probeert op te krikken. Die initiatieven sluiten mooi aan op sommige van de idealen van het WSF: een wereld zonder armoede en marginalisering en een economisch beleid dat oog heeft voor de zwakkeren en iedereen gelijke kansen geeft.

De Venezolaanse regering heeft minstens 6,5 miljoen euro gepompt in de organisatie van het WSF in Caracas. Toch heeft Chávez het programma niet naar zijn hand gezet, benadrukken de organisatoren. Hij mag wel een toespraak houden, maar die maakt geen deel uit van de reguliere agenda van het forum, zegt Julio Fermín, een lid van het organiserend comité. Chávez, die allicht een massapubliek zal trekken, komt naar het forum op uitnodiging van de Braziliaanse Landlozenbeweging (MST) en de internationale boerenorganisatie Via Campesino.

Chávez ontmoet daarnaast ook nog in besloten kring vertegenwoordigers van het Global People’s Assembly Network, één van de groepen die betrokken waren bij het ontstaan van het Wereld Sociaal Forum in 2001. (PD/ADR)