Pakistaanse dokters hebben geen benul van tb

Nieuws

Pakistaanse dokters hebben geen benul van tb

Muddassir Rizvi

22 april 2002

Tuberculose is in Pakistan nog lang niet bedwongen. Integendeel. De eeuwenoude ziekte verspreidt zich snel en vormt een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid, ondanks een wereldwijde preventiecampagne. Tuberculose blijft nauw verbonden met armoede, maar uit een recent onderzoek blijken ook de Pakistaanse dokters niet vrijuit te gaan.

De geëxtrapoleerde resultaten van een kleinschalig onderzoek uit 2001 dat door het Jinnah Postgraduate Medical Centre en het Liaquat National Postgraduate Medical Centre werd uitgevoerd, zijn werkelijk onthutsend te noemen. In een land met anderhalf miljoen tb-lijders en jaarlijks een kwart miljoen nieuwe gevallen beschouwt bijna een kwart van de huisdokters de ziekte als ongevaarlijk. Een derde raadt de door de WGO aanbevolen BCG-vaccinatie af wegens zogezegde neveneffecten en beperkte werking. Zes dokters op tien stellen een diagnose zonder speekselanalyse, een meerderheid schrijft verkeerde medicijnen voor. Amper zeven procent diagnosticeert en behandelt zoals het hoort.

Duizenden Pakistani sterven dus jaarlijks aan de behandelbare ziekte omdat de Pakistaanse huisdokters niet opgeleid zijn om de ziekte correct te diagnosticeren. Volgens officiële cijfers van de regering wordt maar één nieuw tuberculosegeval op vijf opgespoord. Bovendien zou slechts één op zeven dokters in staat zijn een werkzame behandeling voor te schrijven. De erg besmettelijke ziekte - elke onbehandelde zieke kan minstens tien mensen infecteren - verspreidt zich dan ook razendsnel.

Het probleem van de slecht opgeleide dokters komt bovenop andere factoren die van Pakistan al jaren een ideale kweekbodem voor tb maken. Mensen die leven in vuile, overbevolkte gemeenschappen en aan ondervoeding lijden, zijn erg vatbaar voor de ziekte.
Een plaatselijke WGO-ambtenaar benadrukt dat tb vooral de meest kwetsbare, gemarginaliseerde en gediscrimineerde segmenten van de bevolking bedreigt. Elke strategie tegen de ziekte die daar niet van doordrongen is, is gedoemd te mislukken. Controle en preventie van de ziekte mogen dan ook niet geïsoleerd gevoerd worden, maar moeten verweven zijn met initiatieven voor armoedebestrijding.

Ondertussen doet de Pakistaanse regering wel inspanningen om de tuberculoseplaag onder controle te krijgen. Met haar National Tuberculosis Control Programme (NTP) wil zij een snellere diagnose en betere behandeling bekomen, onder meer via de door de WGO aanbevolen Direct Observed Treatment Strategy (DOTS). Deze observatiestrategie biedt een simpele oplossing voor verkeerd medicatiegebruik: de zieken nemen hun medicijnen in het bijzijn van een getuige. Nu stoppen de patiënten vaak als ze zich ze beter voelen, en dus vóór de ziekte echt overwonnen is. Op dit moment wordt DOTS maar in een kwart van de gevallen toegepast. De regering wil volgend jaar naar honderd procent.

Experts zijn behoorlijk sceptisch over de ambitieuze doelstellingen van de regering. Volgens hen is de gezondheidszorg in Pakistan hopeloos verouderd en ondergefinancierd, met een begroting die slechts 0,7 procent van het BNP bedraagt. Amper de helft van de bevolking heeft toegang tot het gezondheidssysteem. Een goede opleiding van de dokters en een efficiënt DOTS-systeem zijn gewenst, maar vormen maar een klein deeltje van de oplossing.

Mudassir Rizvi